Ja til udvidet ungeindsats

Det huer mig ikke, at jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg tog fejl. Men det gjorde jeg beklageligvis i sagen om den udvidede ungeindsats. Med andre ord så havde Torben D. Jensen fra AK-samvirke ret, da han 5.4. irettesatte nogle faktuelle udtalelser fra min side.

Til gengæld vil jeg gerne fastholde - og på dette punkt er Torben D. Jensen forhåbentlig enig med mig - at det bedste vi kan gøre for unge er at sikre, at de får en uddannelse, så de er godt rustet til et langt og forhåbentligt spændende arbejdsliv. Vi gør de unge en kæmpe bjørnetjeneste ved ikke at give dem et kærligt skub på rette vej. Derfor står jeg også fuldt og helt bag forslaget om en udvidet ungeindsats. Forslaget betyder nemlig, at unge under 30 år i højere grad får sig en erhvervskompetencegivende uddannelse, så de ikke igen og igen må melde sig i ledighedskøen med i bedste fald udsigt til et tungt og usikkert arbejdsliv, alternativt et liv på passiv forsørgelse. Hvad angår de meget omtalte ydelser – særligt for forsørgere - kan jeg oplyse, at kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år med forsørgelsesforpligtigelse vil få samme ydelse som i dag. For dagpengemodtagerne omfatter forslaget for det første ikke alle unge over 25 år, men kun den gruppe, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. For det andet er det kun de unge, som kommer i uddannelsesaktivering efter 6 måneders ledighed, der vil blive mødt med halve dagpenge under uddannelsesaktiveringen. Skulle det være tilfældet, har de unge imidlertid mulighed for at søge om supplerende kontanthjælp, hvilket betyder, at de vil få nøjagtig samme ydelse som forsørgere på kontanthjælp - med mindre deres ægtefælle tjener mere end ca. 23.000 kr. Alternativet til uddannelsesaktivering er aktivering i form af et løntilskudsjob, hvor der opnås ordinær løn, eller uddannelse i det ordinære uddannelsessystem på SU. Forsørgere på SU, der er enlige eller samboende med en SU-modtager, har ud over SU mulighed for at søge et SU-tillæg samt benytte særlig gunstige lånemuligheder. Den nuværende ungeindsats har resulteret i lav ungdomsledighed blandt de 18-24-årige og en højt uddannet arbejdsstyrke, der kan klare sig i den globale konkurrence. En udvidet ungeindsats vil give flere unge en uddannelse og dermed et bedre afsæt til resten af deres arbejdsliv. Derfor mener jeg også, at det ville være mere perspektivrigt, at Torben D. Jensen og øvrige kritikere i fagbevægelsen tænkte på de unges langsigtede muligheder frem for, at ofre dem i et kortsigtet ideologisk korstog.