Ja til værdig og sober behandling

På det sidste har man forsøgt at tørre det stigende minuttyranni af på Dansk Folkeparti. Det må bestemt afvises. Hjemmeplejen er først og fremmest et kommunalt anliggende. Det er i kommunerne, man har besluttet at gøre brug af stopure og scannersystemer.

Socialforsorg 1. februar 2005 20:28

Derimod er det rigtigt, at det var under SR-regeringen, man begyndte med stregkoderne. Og det er også rigtigt, at det ikke blev afskaffet under VK-regeringen, fordi regeringen bragte det i udlicitation, hvilket blokerede for videre behandling. Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde for at bringe det uværdige minuttyrann til ophør. Der er brug for langt større forståelse for de ældres reelle behov, og for hjemmeplejernes trivsel og velfærd på jobbet. Det er vigtigt at forstå, at ældre mennesker er lige så forskellige som andre. Og de personer, der harindført systemet, må et øjeblik have glemt det humane aspekt i sagen, da desatte det i værk. Det har altid været forfejlet politik, når man vil sættemenneskelige forhold på formler. Hvor f.eks. én ældre medborger ønsker sit hjem klinisk rent, ønsker en anden en samtale over en kop kaffe, mens en tredje har et ønske om mere personlig pleje. Det kan kun være et ret og rimeligt i et velfærdssamfund, at de ældre ikke umyndiggøres. Omdrejningspunktet i hele sagen er, at menneske, uanset alder skal have mulighed for at behandles efter deres forskellighed, så længe der er ret og rimelighed i det, de ønsker. For DF er det afgørende at fastholde en værdig behandling af samfundets ældre, hvor man stiller krav om en ordentligt, medmenneskelig og fleksibel ordning, hvor den ældre føler sig godt behandlet. Og ikke som nu, hvor den ældre føler sig som en klods om benet på en stresset og forvirret hjemmeplejer, der er ved at løbe benene af sig for at nå stregkodernes krav. Hele miseren begyndte, da man opfandt det ulykkelige begreb " længst muligt i eget hjem", og siden da er 16.000 plejehjemspladser nedlagt. Det kom til at betyde, at kun de ældste og svageste medborgere kom på plejehjem. Hermed blev plejehjemmene på det nærmeste til en slags hospicer, hvor minuttyranniet desværre også hersker i bedste velgående. Derfor er det ikke kun i hjemmeplejen, men også på plejehjemmene, der er hjælp behov. Men her er der også langt igen, før vi får tilfredsstillende forhold. I de senere år har mange pårørende klaget over vanrøgt af de gamle. Og lad mig med det samme understrege, at det ikke er personalet, der bærer skylden for, at situationen er så katastrofal. Det skyldes, de mange nedskæringer påområdet. Derfor er det glædeligt, at det lykkedes for Dansk Folkeparti at få enubrugt pulje på 70 mio., der skal gå til social-, ældre- og sundhedsområdet. Heraf får ældreområdet 20 millioner kroner til øget indsats over for demente og støtte til ældreidræt. Disse penge er øremærket til formålet. Men det er en god begyndelse. I DF er vi fuldstændig klar over, at der skal mange flere penge til på ældreområdet i de kommende år, for at man kan nå frem til en virkelig værdig og sober behandling af vore ældre. Men vi tror på at det lykkes. Og troen flytter som bekendt bjerge.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...