EMNER

Ja til værdig pleje

NORDJYSKE Medier har for nylig skrevet om en nordjysk borger, der bor på sin egen institution i Aalestrup til 5,5 millioner årligt.

Fokus på disse dyre enkeltmandsprojekter startede på grund af et enkeltmandsprojekt fra Kalundborg til 7,3 millioner kroner. Og som lederen af det nordjyske bosted Ole Bøjlund siger, mener vi også, at disse borgere kan passes både billigere og men især bedre. Vi, PUS, skal ikke udtale os om det konkrete bosted i Nordjylland, for det kender vi intet til. Men vi kender til værdig pleje af de allerdårligste psykisk syge borgere over hele landet, da vi som vikarbureau har været specialiseret i netop deres problemer og livsvilkår, siden PUS blev oprettet i 2000. Ved siden at være et psykiatrisk vikarbureau driver PUS sine to egne friplejebocentre Stentoft og Egebo, hvor netop de mest resursekrævende psykisk syge bor. Og ja, nogle af dem er meget voldsomme og har brug for meget personale, når de kommer. Men med den rette tilgang til dem, kan vi hjælpe beboerne til at få det meget bedre. Det betyder, at de på længere sigt ikke har brug for så meget personale, og endnu vigtigere: at de får et meget bedre liv. Dertil koster vores løsninger højest tre-fire millioner kroner årligt, selv i starten hvor vi bruger mest personale. Enkeltmandsprojekter i sommerhuse eller andre steder, hvor der er to ansatte på vagt hele tiden, er simpelthen ikke en værdig løsning. Det lugter af opbevaring frem for pleje og udvikling. Og det sygefravær personalet har - især i Kalundborg, hvor det var på 40 procent - siger jo alt om, at det ikke er en holdbar løsning. I stedet tilbyder vi borgerne hver sin lejlighed på et af bocentrene. Denne løsning giver en række fordele: Dels er den ikke så dyr i personaletimer, fordi beboerne bor så tæt, at personalet kan være mere fleksibelt og ikke kun være hos en. Dels er det meget mere værdigt for borgeren at have et rigtigt hjem, vedkommende kan bestemme over. Vi oplever, at borgene lige så stille falder til ro, fordi vi hjælper dem på deres præmisser, og i takt med at de får det bedre, har de ikke brug for så meget personale. Vikarbureauet PUS er netop blevet valgt som førsteleverandør til socialpsykiatrien i hele Region Nordjylland, hvilket betyder at bosteder og døgninstitutioner fremover skal ringe til os som de første, hvis de får brug for en vikar. Derfor glæder vi os til at være med til at give psykisk syge i Nordjylland en værdig pleje og en behandling, der udvikler dem i stedet for at passivisere dem.