Arbejdsmarked

Ja til varige job

TURISME: Turismen i Nordjylland kan sagtens udbygges og give job til mange hundrede, men det kræver regeringens opbakning. Statens støtte til turistudvikling og – markedsføring har de senere år haft hovedvægt på København, mens Jylland er blevet udsultet. Nu må blikket rettes mod nord! Arbejdspladser i turisterhvervet har den store fordel at de ikke kan flyttes til lavtlønslande. Tvært imod giver de år efter år værdifuld valutaindtægt til Danmark. Virksomhedslukninger og tab af arbejdspladser har vi oplevet flere steder i landet, men i Nordjylland er de kendetegnet ved primært at være sket uden for regionshovedstaden Aalborg, og dermed er der opstået en uheldig skævvridning af landsdelen. En satsning på turisme vil modvirke den skæve udvikling og skabe vækst i hele Nordjylland. Men det er helt nødvendigt at staten kommer på banen. Turisterhvervets egen økonomiske formåen og eventuelle EU-tilskud gør det ikke. Der er brug for penge til udvikling af nye turistprodukter og uddannelse af personale, og der er brug for at staten investerer i infrastrukturen. Især vejen fra Frederikshavn til Skagen udgør en flaskehals til landsdelens populæreste ferie- og udflugtsmål.