Lokalpolitik

Ja til vindmøllepark

TRY:Som det tidligere skete i teknik- og miljøudvalget, har nu også et flertal i økonomiudvalget sagt god for det lokalplanforslag, der ved Gretterholtvej syd for Try åbner mulighed for etableringen af en ny, regional vindmøllepark med store vindmøller, som skal erstatte de møller, der p.t. saneres rundt omkring i amtet. I økonomiudvalget har et mindretal bestående af Venstres Asta Skaksen og Ole Bæk Pedersen ønsket lokalplanforslaget henlagt, men spørgsmålet er, om der overhovedet bliver tale om en vindmøllepark i området, efter at tilskudsreglerne til sådanne projekter har ændret sig markant i negativ retning for inestorerne i forbindelse med indgangen til det nye år. - Det er nok ikke så relevant, som det har været, konstaterer borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V), der samtidig afviser enhver påstand om, at de i kommunen har medvirket til at forsinke sagen, så den ikke blev færdiggjort inden årsskiftet - med de ovennævnte økonomiske konsekvenser til følge. - Det været umuligt at færddigøre sagen før, siger han.