Jacob fik huen på og gik så i lære

[/18 con rød] EUC Nord opretter vil lokke flere til de sorte fag med ny studenterklasse

HJØRRING:FREDERIKSHAVN: 23-årige Jacob Nielsen har en htx-eksamen i baglommen, og i år har han afsluttet en lærlingeuddannelse i de sorte fag. Han er udlært som industritekniker - en moderniseret udgave af maskinarbejderuddannelsen. Han bor i Hjørring og arbejder på motorfabrikken Alpha Diesel i Frederikshavn, hvor han til daglig en computerstyret maskine, som kan dreje, fræse og bore. Programmerne, som styrer maskinen, laver han selv. Det foregår på grundlag af tegninger og data, som hans gruppe får udstukket. Det præcisionsarbejde med tolerancer på brøkdele af millimetre. Det er få, der vælger at blive lærling efter en gymnasial uddannelse. Men Jacob har interesseret sig for maskiner og teknik i mange år. Han skiftede uddannelsessted i 3. htx for at kunne gå på maskinlinjen. Og en hverdag med tandhjul og cylindre var den udfordring, han sigtede mod efter htx. - Nu ved jeg hvordan ting foregår ude på værkstedet og hvordan de enkelte dele i en skibsmotor eller et propelleranlæg fungerer, siger han. Og industrien vil gerne have flere af hans slags. Centerleder Preben Holm, Alpha Diesel, er ikke et sekund i tvivl om, at unge med en gymnasial baggrund ikke bare teoretisk, men også på andre felter kan noget, som andre unge ikke kan. - De er modne og målrettede og parate til at gå ind og tage ansvar. Det sidste er vigtigt på en virksomhed Alpha Diesel, hvor produktionansvaret er placeret i de selvstyrende gruppe. - Udviklingen kræver medarbejdere med større indsigt, fordi maskinerne bliver mere komplicerede og vi får en mere kompleks produktion. Og så der ikke længere den samme back-up at hente fra en stor stab af funktionærer, siger Preben Holm. Til efteråret opretter EUC-Nord med et uddannelsestilbud, som skal trække flere unge med gymnasial baggrund over i de sorte fag: en studenterklasse. Men størsteparten af uddannelsen foregår ude på virksomhederne. Faglærer Ole Laulund: -Når virksomhederne udvikler sig teknologisk, så er det nødvendigt med dygtige lærlinge. Ikke sådan at alle skal have en studentereksamen. Men det er fordel - og uden en sådan i det mindste at have gode karakterer fra folkeskolen. Unge, der vælger at gå i studenterklassen på EUC Nord i Frederikshavn, får læretiden afkortet med et år og tilmed løn under uddannelsen. Jacob Nielsen er stadig glad for sit arbejde. Men han vil videreuddanne sig. Til enten ingeniør eller maskinmester.