Jægerdåb i storm og sne

Barsk dag for ny jagttegnsløsere i militære omgivelser

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

End­nu en hel­dig jæ­ger, Mor­ten Niel­sen, Vesterhalne, med rå. Lidt blod i an­sig­tet på­fø­res premierejægeren, ment som en hyl­dest.

Vinden peb og sneen føg, da Andy fra Aalborg lørdag 5. januar var på sin første jagt. Men man møder. Man står igennem og følger parolen. Det er som i forsvaret, på hvis terræn, Nr. Uttrup Øvelsesplads, jagten foregik. Andy bed tænderne sammen som lidt af en jægersoldat. Skød sit første rådyr i ikke blot dagens men sit livs første skud i felten. Jagtofficeren for Aalborg Kaserner med hjælpere fra Trænregimentet i Hvorup forestod endnu en gang en ungdomsjagt for jægere, som fik jagttegn første gang i 2007, og kun to af 16 tilmeldte gæster manglede ved parolen i morgenmørket. I det hele taget var arrangørerne imponerede af interesse og disciplin, Dette trods træls vintervejr. Vildtkonsulent Ivar Høst, Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, lagde ved morgenkaffen (dog inden døre) op til dagen med en times forklaring om jagt i praksis og koblede hermed begivenheden til debuttanternes tillærte stof. Siden forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen indførte jagt for begyndere, har Ivar Høst forestået mellem 25 og 30 af dem, dels under Buderupholm Statsskovdistrikt (nu Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, dels på Flyvestation Aalborg og Aalborg Kaserners terræn i Hvorup. Årligt har han høstet samme erfaring: Det positive er, at de, som tager imod invitationen, glæder sig som børn til jul. De er med på disciplinen, der kræves, og på at lære om jagtens etikette ¿ den der er forudsætningen for ansvarlig jagt, godt samvær og god jagttradition. Ydermere er de bemærkelsesværdig kyndige i våbenhåndtering og krav til sikkerhed ¿ bedre end visse gamle jægere. Men overraskende mange, som består jagtprøven, er slet ikke interesseret i at blive inviteret på jagt. Det gælder de to tredjedele af dem, der består, og ud af 260 ny, som i 2007 bestod hos Ivar Høst, viste kun godt 90 interesse for at få en invitation. Dernæst kender mange ikke til dette at svare på en indbydelse. Mere end hver femte glemmer det, og måske opfatter de henvendelsen som de mange reklamer og tilbud, vi får ind ad døren. Men de, der takker og kommer hos forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen, de ser virkelig frem til dagen. Snevejrsjagten i Hvorup blev da også en fornøjelig og vellykket dag, måske netop fordi vintervejr betød lidt af en prøve. I virkeligheden rummer en førstegangsjagt også meget, man ikke kan lære på skolebænk: Hvordan står man på post? Hvornår skyder man, hvis også naboen har chancen. Hvornår undlader man at skyde (!) eksempelvis når råvildt kommer. Etiketten er en del af moralen, men den er også en sum af uskrevne regler, og den skal respekteres, selv i snestorm: Hatten af ved vildtparaden!. Ikke skræve over vildtet!. Ingen lukkede haglbøsser, hvor folk mødes! Ikke gå foran jagtlederen, når han fører jægerne frem og sætter på post! Januarjagten forleden blev åbnet med parole af jagtofficeren på Aalborg Kaserne Hans Aa. Simonsen, som refererer, at 27 var indbudt. De 16 svarede, og som nævnt mødte 14, hvoraf dog en havde glemt sit jagttegn. Så måtte han være klapper om formiddagen i stedet for at bære våben, og jagttegnet blev bragt frem imens. Kasernefolk og otte hundeførere var med, og selskabet var på 27 i alt. Skønt dagen var kort, og man kun nåede en formiddagssåt og en anden om eftermiddagen, blev udbyttet forbavsende, vejret taget i betragtning. Der blev nedlagt 1 sneppe, 3 stykker råvildt og 4 fasaner, og foruden Andy Klarholt fra Aalborg Øst oplevede også Morten Nielsen, Vesterhalne, Vadum, at skyde sit første rådyr. Især eftermiddagssåten måtte drives i sne og nærmest storm, men de ny jægere (fem ca. 40-årige og resten helt unge) klarede skydningen, så intet blev anskudt (et eftersøgt dyr viste sig ikke at være ramt). Ydermere bemærkede man, at disciplinen var i højsædet, og at flere undlod at skyde til råvildt, når situationen ikke var perfekt. Råvildtskytterne købte deres bytte og deltog knælende i snevejret med opbrækningen (udtagning af dyrets indvolde). På forhånd er der styr på, hvad der skydes i terrænet, hvor der årligt høstes en halv snes rådyr. I sidste såt var ordren således, at kun de, der aldrig havde skudt rådyr, måtte forsøge det. Vejret er i parentes bemærket ikke ondt ved vildtet. Tværtimod redder det sig ofte, fordi jægernes sanser belastes først.