Jægere er meldt til politiet

Naboer mener slet ikke at jægere har lov til at skyde på skydebanen Kyllesbæk ved Aalbæk. Dermed fortsætter det årelange slagsmål, og kommunen har også fået en anmeldelse fra de utilfredse naboer.

Annette Nielsen, t.h. dukker op under skydningen og kræver at se skydetilladelsen, som kasserer Preben Strauss her står med i hånden. Foto: Carl Th. Poulsen

Annette Nielsen, t.h. dukker op under skydningen og kræver at se skydetilladelsen, som kasserer Preben Strauss her står med i hånden. Foto: Carl Th. Poulsen

- Må jeg se jeres tilladelse til at skyde? Pludselig står en dame i jagtforeningens klubhus, mens der skydes rundt om på banen. Kasserer i Råbjerg Aalbæk Jagtforening Preben Strauss viser hende tilladelsen, og det viser sig, at hun mener, at skydningen er gået for tidligt i gang og er ulovlig, fordi jagtforeningen ikke har opført to støjvolde. - Det skulle vi ikke alligevel, har vi fået at vide fra kommunen. Vi overholder loven om de 60 DB ved nærmeste nabo uden at vi har den støjvold, forklarer Preben Strauss. Kvinden meddeler, at hun vil melde skyderiet til politiet. Det viser sig, at kvinden har gjort alvor af sagen, og lørdag ved 14-tiden modtager politiet en anmeldelse fra Annette Nielsen. Hun repræsenterer sommerhusejere i Lodsskovvad, og overfor NORDJYSKE uddyber hun sin anmeldelse. - Jagtforeningen har ikke opført to støjvolde, som var en betingelse for at de fik godkendelsen i Miljøankenævnet. Skydeplan skal annonceres Annette Nielsen påpeger også, at jagtforeningen ikke har overholdt deres offentlighedsforpligtigelse. - I tilladelsen står der direkte, at hvert år mindst 14 dage før skydesæsonens start skal skydeplanen annonceres i lokale dagblade eller tilsendes skydebanens naboer direkte. Det er heller ikke sket. Hun peger også på, at der ikke var skiltet med at der i området var en skydebane, og at der blev skudt. - De havde heller ikke folk ude i området til at advare forbipasserende. Den nærmeste nabo Finn Rasmussen har kæmpet mod skydebanen siden han købte sin ejendom i 1993, har også meldt skyderiet til politiet. - Udover at de nu har skudt lørdag 8. oktober og 29. oktober, var der skyderi på banen mandag 31. oktober i tre timer. Hos politiet i Frederikshavn har man ikke tænkt sig at gøre noget ved anmeldelsen. - Vi godkender banen udfra om sikkerheden er i orden. Det er banen, og hvis man vil klage over støj, så er det kommunen, man skal henvende sig til, forklarer vicepolitikommissær Lars Jensen. Jægerne har resigneret Jægerne på skydebanen tager det roligt og har resigneret. - Det er trist, at vi har den ballade med naboerne. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at undgå det her, og så længe vi opfylder alle lovkrav, er der ikke noget at komme efter, men det stopper nok aldrig, siger Preben Strauss. Annette Nielsen havde allerede to dage før skydningen 29. oktober henvendt sig til Frederikshavn Kommune, og gjort opmærksom på de manglende støjvolde og den manglende information. - Derfor ved Lars Lynderup fra kommunen, hvad der foregår. Overholder støjgrænser Lars Lynderup fra teknisk forvaltning siger, at jagtforeningen skal have etableret voldene inden de starter med at skyde i februar eller marts 2012. - Men de overholder de støjgrænserne, blandt andet fordi husene er ekstra isolerede. Han har selv modtaget og godkendt støjberegningerne fra Danmarks Jægerforbund. Beregningerne forudsætter, at der er opført de to støjvolde ved standpladserne.