EMNER

Jægere gjorde status

NIBE:Ved omfartsvejen et par stenkast fra det kommunale rensningsanlæg, ligger Nibe Jagtforenings hyggelige klubhus, som jægerne selv gerne kalder en jagthytte. Forleden var der stuvende fuld i samlingsstuen til foreningens generalforsamling, hvor stedfortrædende formand Per Sørensen aflagde en fyldig beretning, der fortrinsvis anslog de positive strenge. Medlemstallet topper med 250 mere eller mindre aktive, og økonomien blomstrer i en sådan grad, at flere af de husaktier, der blev tegnet omkring byggeriet af jagthytten ved lodtrækning på årsmødet blev tilbagebetalt indehaverne. Således skiftede kr. 10.000 hænder, så de nu tilbage henstår kr. 15.000 til senere tilbagebetaling. Per Sørensen glædede sig i sin beretning over det nye akustiske udkald til trapbanen samt en ny mobil kastemaskine, der på mange måder har gjort det lettere og lidt sjovere at deltage i de ugentlige sommerskydninger. Regnskabet brød ud med et overskud, der rundede de hundrede tusinde, og det udløste både bifald og masser af rosende ord fra forsamlingen. I forbindelse med årsmødet blev der uddelt jubilæumstegn . Brian Vandborg, Jørgen Ullits og Tove Henriksen var klar til 25-års tegnet, Anders Poulsen 40-års tegnet. På grund af sin arbejdsulykke sidste år, ønskede formand Arne Jensen ikke at fortsætte. I stedet blev stedfortrædende formand Per Sørensen valgt til "rigtig" formand, mens Arne Jensen fik plads i bestyrelsen som menigt medlem. Peter Knudsen og Steen Christensen genvalgtes til flugtskydningsudvalget, hvor Brian Vandborg trådte ind i stedet for Hans Sørensen. Jørgen Ullits Nielsen og Per Sørensen genvalgtes til Riffeludvalget. Det samme gjorde Niels Sørensen og Henning Mathiesen til hundeudvalget. Flemø