Jægere vil lade dådyr i fred

Frivillig aftale skal få lille bestand i Han Herred til at vokse

FJERRITSLEV:Jægere i Han Herred står bag et lidt usædvanligt udspil. De opfordrer kolleger til at lade dådyrene stikke af, når efterårsjagten går ind tirsdag 1. oktober. Målet er at antallet af dådyr så vil vokse. Idémanden bag dådyr-projektet, Jesper Pallesen, bestyrelsesmedlem i Haverslev Sogns Jagtforening håber, at mange jægere er med på idéen. - Fredningen, hvis vi kan kalde den det, kommer naturligvis til at bygge på frivillighed, da der jo fra myndighedernes side er fastsat jagttid på dådyrene. Men der er fuld opbakning fra de fire jagtforeninger i kommunen: Fjerritslev & Omegns Jagtforening, Klim Jagtforening, Haverslev Sogns Jagtforening og Kjettrup Jagtforening. Jesper Pallesen håber, at der med tiden kan indføres en officiel regional dåvildt-særfredning i 3-4 år. Præcis som der i visse områder er fastsat en kortere jagttid for det noget større krondyr. Det har nemlig virket. Her er bestandene vokset støt. - En fredning af dådyr har før været til debat i Fjerritslev Jagtforening, dog uden resultat. Men nu prøver vi, siger initiativtageren. Der har de sidste 15-20 år været dådyr i bl.a. Vester Thorup Plantage. Men bestanden har, antagelig på grund af hård beskydning på privatejede arealer, kun vist langsom tilvækst. Nogle års fredning kan formentlig få bestanden op, mener Jesper Pallesen. Hård beskydning Mogens Sonne Hansen, Skov- og Naturstyrelsens vildtkonsulent i Hanherred Statsskovdistrikt, hilser initiativet velkommen. - Det er sørme glædeligt, at der endelig tages hul på den debat. Dåvildtbestanden vil helt sikkert få et løft, hvis særfredningen gennemføres, spår han. Også Jesper Pallesens påstand om, at der på visse arealer er et alt for hårdt jagttryk på dådyrene, nikker Mogens Sonne Hansen genkendende til. - Specielt fra områder vestpå ved Vester Thorup har jeg flere underretninger om meget hårde beskydninger. Præcis hvor vil jeg helst ikke oplyse, men vi hører da ind imellem om problemet. Men de pågældende jægere har jo faktisk loven på deres side. Der er jo jagttid på dåvildt, medgiver Mogens Sonne. - Lokalt blev der sidste år kun nedlagt ét dådyr på de af staten udlejede arealer. Men de områder vi lejer ud til jagt, er nu heller ikke typiske dådyr-områder, siger vildtkonsulenten. Der er grupper på 10-20 dyr rundt om på egnen, bl.a. ved Kollerup og Fosdalen. Men især i den vestlige del af kommunen trives de. Mogens Sonne Hansen skønner, at der er omkring 40 dyr i Vester Thorup Plantage, og måske omkring 150 i alt nordenfjords. Godt signal Også i Danmarks Jægerforbund bydes udspillet velkommen. Formand Kristian Raunkær siger: - Debatten om en fredning af dådyr kunne ikke komme på et bedre tidspunkt. Et oplæg til ændringer af jagttider, som skal gælde fra 2004, skal faktisk indsendes inden nytår. Men det bliver nu nok svært, for ikke at sige umuligt, at nå at få denne særfredning med. - Hvis forslaget skal have en chance for at gå igennem, kræver det opbakning fra en lang række organisationer, f.eks. inden for skovbruget og landbruget. Så det er en lang lang proces, siger jagtformanden. - Men det er klart, at vi glæder os over sådanne initiativer, og det er da et godt signal at sende til omverdenen, når jægere viser ansvarlighed og indfører lokale "fredninger" baseret på frivillighed.