EMNER

Jægerne forenet i et fællesråd

13 jagtforeninger er gået sammen i et fællesråd

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Jagtforeningerne i Brønderslev Kommune kan fremover tale med fælles stemme via Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd. Rådet tæller i alt 13 foreninger - Tylstrup Jagtforening i Aalborg Kommune er i øvrigt en af de 13 foreninger. Jægerne har valgt Christian Nørregaard fra Klokkerholm Jagtforening som formand. Han var kasserer i Samvirkende Jagtforeninger i Brønderslev Kommune - et organ der blev nedlagt, da fællesrådet blev etableret. - Hver eneste storkommune har et kommunalt fællesråd for jagtforeningerne. Det er en ny struktur, jægerforbundet har lavet, forklarer Henrik Lundbech, der er afgående formand for de samvirkende jagtforeninger. - Nu er strukturen på plads, og det betyder, at vi kan blive mere aktive politisk. Vi vil gerne have indflydelse på alt, der vedrører jagt. Så i princippet er det alle ændringer i det åbne land - det er også oprettelse af reservater - kort sagt alt der kan have indflydelse på jagtens udøvelse. Det handler i høj grad også om vildtforvaltning, tilføjer Henrik Lundbech. - Vi er den næststørste grønne organisation i Danmark - næst efter Danmarks Naturfredningsforening. Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Brønderslev repræsenterer 863 medlemmer - hertil kommer mellem 200-300 borgere, der har jagttegn men ikke er medlem af en jagtforening. Henrik Lundbech understreger, at de fælles jagtaktiviteter i kommunen fortsætter som hidtil - og at næste arrangement er trofæaften. En af de opgaver jægerne arbejder med lige nu er blandt andet etablering af ny skydebane ved Sdr. Engvej syd for Brønderslev, hvor Brønderslev Jagtforening i forvejen har lerduebane. Jægerne i Brønderslev Kommune har sæde i Det grønne Råd, hvor Palle Martinsen fra Agersted Jagtforening repræsenterer jægerne. Henrik Lundbech er jægernes repræsentant i LAG Brønderslev, hvor han er næstformand. Jægerne er desuden repræsenteret i Plantningsforeningen Brønderslev.