Jægerne skyder gæs som aldrig før

Et rekordstort antal gæs i den danske natur betyder, at jægerne skyder gæs som aldrig før. Ikke siden 1941 da man begyndte at opgøre det årlige vildtudbytte, har jægerne skudt så mange gæs som nu. Alene siden 2001 er udbyttet steget fra 22.000 til 29.200 gæs - en stigning på næsten 20 pct., skriver Skov- og Naturstyrelsens blad Skov og Natur. Jagtsæsonen for gæs, skovdue og visse hjortearter starter i dag. Skov- og Naturstyrelsen anslår, at der i begyndelsen af jagtsæsonen er næsten 100.000 grågæs i Danmark. Da Danmark ligger centralt på flere gåsearters trækruter, kommer der flere til i løbet af efteråret. Ifølge vildtkonsulent i Skov og Naturstyrelsen, Sandor Hestbæk Markus, skyldes fremgangen, at Danmark er blevet et godt spisekammer for gæssene. - Klimaforandringerne med mildere vintre og omlægningen i landbrugsdriften med flere vintergrønne marker har betydet, at der er mere mad til gæssene både efterår og vinter. Samtidig er jagttrykket generelt i Europa blevet mindre, fordi gæssene ikke længere flygter så langt sydpå, hvor mange af gæssene før blev skudt, siger han. I Skov- og Naturstyrelsen glæder man sig samtidigt over, at en massiv informationsindsats for at nedbringe det uacceptabelt høje antal anskydninger af gæs nu ser ud til at virke. Ifølge de seneste tal er antallet af anskydninger faldet fra 36 pct. til 18 pct. - Vi er glade for, at jægerne anskyder markant færre gæs. Men selv om det ser godt ud, fortsætter vi med målrettet information til jægerne for at få endnu færre anskydninger, siger direktør i Skov- og Naturstyrelsens Hans Henrik Christensen. Samtidig med at jagtsæsonen går ind, så viser antallet af udstedte jagttegn, at det igen er blevet mere populært at være jæger. Op mod 5000 nye jægere vil være på plads i naturen den kommende tid, hvilket er ti pct. flere end i 2003. Stigningen kommer efter en årrække, hvor udviklingen gik den modsatte vej. - Det er vores klare fornemmelse, at jagt i stigende grad også appellerer til personer fra familier, hvor der ikke er tradition for at gå på jagt, siger Jarl Krausing fra Skov og Naturstyrelsens Frilufts- og Vildtforvaltningskontor. /ritzau/