Vietnam

Jævn tilstrømning fra Vietnam

Før september 1979 var der ingen vietnamesiske statsborgere i Aalborg Kommune. 1. januar 1980 optræder 152 i Danmarks Statistik. Efterhånden som de får dansk statsborgerskab - typisk efter syv år - forsvinder de ud af statistikken. Flere bådflygtninge, tilflyttere fra andre kommuner og familiesammenføringer gør, at der gennem årene stadig optræder vietnamesiske statsborgere i statistikken. Der findes ingen registreringer over det samlede antal nuværende og tidligere vietnamesiske statsborgere.