Jager flere praktikpladser

Skolekonsulent; - Erhvervspraktisk er et fantastisk udstillingsvindue for virksomheder

SÆBY:Skolekonsulent Per Rye, Sæby, er på jagt efter flere praktikpladser indenfor edb til skolelever. Han peger samtidig på, at også virksomhederne kan drage stor fordel af at have skoleelever i praktik. - Generelt er erhvervslivet positivt indstillet over for erhvervspraktik, og i langt de fleste tilfælde forløber et praktikophold problemfrit. Det hænger i høj grad sammen med den forudgående grundige forberedelse af eleverne, siger Per Rye og tilføjer: - Samtidig med, at der fra erhvervslivets side ofte udtrykkes bekymring over ikke at kunne få tilstrækkeligt med kvalificerede unge medarbejdere, er det meget vigtigt, at virksomhederne er åbne over for at tage imod erhvervspraktikanter og klassebesøg. Det giver virksomhederne et fantastisk "udstillingsvindue", hvor de kan profilere sig selv og deres image over for de unge. For netop forudgående kendskab til en branche og en virksomhed præger ofte unges valg af uddannelse. - Så det vil være særdeles dejligt, hvis endnu flere virksomheder vil kunne tilbyde - eventuelt kortere - praktikophold inden for edb, understreger Per Rye. Han oplyser, at også i det kommende skoleår vil erhvervspraktikken tage udgangspukt i elevernes individuelle ønsker. Men i takt med, at eleverne nu allerede fra sjette klasse arbejder med en uddannelsesbog, som senere afsluttes med en uddannelsesplan, vil erhvervspraktikken fremover i videst muligt omfang blive koblet sammen med undervisningen. Det bliver nu muligt for skolerne at vælge mellem en eller to ugers praktikophold. Den kommende praktikperiode starter i øvrigt til september, hvor elever fra Privatskolen i Sæby og Sæbygaardskolen sendes ud i praktik. Derefter følger Stensnæsskolen i Voerså, Hørby Ungdomsskole, Torslev Skole, Dybvad Skole og Volstrup Skole, mens Sæby Skole, Stidsholt Ungdomsskole og Jerslev-Østervrå Friskole i Østervrå følger efter jul. De mest populære Konstabel ved forsvaret og børnehavehavepædagog er i øvrigt særdeles populære området blandt de ældste elever i Sæby Kommune, når det gælder erhvervspraktik. Per Rye oplyser, at der i skoleåret 2002-2003 har været formidlet hele 46 praktikophold indenfor konstabel-området og 31 inden for børnehave- og fritidspædagogområdet. Af andre jobs med godt tag i de unge kan nævnes sygeplejerske, ligesom der har været en del ønsker om praktikplads som tømrer, kok, frisør og automekaniker samt indenfor kontor og tøjbutikker. I alt har der været formidlet 298 praktikophold, hvortil kommer en række korterevarende praktikophold i bl.a. arbejdskendskab og "lokalpraktik". - Praktikophold ingår som et væsentligt led i skolernes obligatoriske uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, og erfaringen viser, at erhvervspraktikken gør et stærkt indtryk på eleverne, slutter Per Rye. Erhversvpraktikken afvikles som ønskepraktik i niende og eventuelt også i tiende klasse, hvor hver elev fremsætter begrundede ønsker om minimum tre job. Det indebærer næsten altid, at en række elevønsker af forskellige grunde ikke kan opfyldes.