Flyulykker

Jagerfly komfor tæt på passagerfly

AALBORG:Fire gang i år har militære F16-fly fløjet for tæt på civile passagerfly, oplyser DR Radio Syd. I tre af tilfældene har der været tale om jagerfly fra Flyvestation Skrydstrup, mens det sidste var et fly var fra Aalborg. Der har dog ikke været overhængende fare for sammenstød mellem jagerfly og passagerfly. Men hændelserne i luftrummet har været alvorlige nok til at udløse alarmer i flyene og hos flyvelederne på jorden. Haverikommissionen for Civil Luftfart har undersøgt hændelserne i detaljer. 24. januar: To F16 fly fra Flyvestation Skrydstrup flyver lavere end tilladt og kommer for tæt på et DHC8-rutefly fra Billund Lufthavn, på vej til Oslo Lufthavn. 3. marts: To 2 F16 fly fra Skrydstrup har problemer med kommunikationen med den militære radarkontrolenhed. Derfor bliver et af jagerflyene ikke gjort opmærksom på, at det er færd med at gennemflyve en højde, hvor der befinder sig et passagerfly på vej til Kastrup fra Stavanger. 11. marts: To F16 fly fra Skrydstrup forlader det såkaldte højdebånd som de har tilladelse til at flyve i. Det betyder at de kommer for tæt på et B737 passagerfly på vej fra Kastrup til Birmingham. Passagerflyet må udføre afværgemanøvrer. Samme dag, lidt senere: Et F16 fly fra Flyvestation Aalborg accelererer overraskende hurtigt efter en tilladt overflyvning af en landingsbane i Kastrup Lufthavn. Det betyder at sikkerhedsafstanden til et passagerfly på vej til Vilnius bliver overskredet, oplyser DR Radio Syd.