Jagt ingen hindring

Ny aftale mellem amtet og jagtforeninger sikrer publikum adgang til skoven, selv om der holdes jagt

AARS:Jægerne får ikke eneret på skoven, når de er på jagt i amtets vesthimmerlandske plantager. Motionister og skovturs-gæster vil derfor ikke møde "skoven er lukket"-skilte, selv om der holdes jagt. Åbenheden for alle skovbrugere er et af de elementer, der indgår i en stribe nye kontrakter, som amtet netop har indgået med seks vesthimmerlandske jagtforeninger, der torsdag var på amtsgården i Aalborg for at få de sidste informationer om indholdet af de nye aftaler om jagt i de amtslige plantager. Og med på vejen fik repræsentanterne for jagtforeningerne også en række jagt- og vildtinstrukser. - Samtidig var det en lejlighed til at vi kunne mødes for at hilse på hinanden. Vi betragter jagtforeningerne, der hver var inviteret til at sende to deltagere til mødet, som samarbejdspartnere om jagten og vildtplejen i de respektive plantager, fortæller afdelingsleder Jørgen Ussing fra amtets naturkontor. Forud for kontrakterne på jagten i amtets vesthimmerlandske plantager er gået to indbudte licitationer. Efter den første opstod der nemlig tvivl, om den var foregået helt efter konkurrencelovens regler, idet man fra jagtforeningernes side ikke lagde skjul på, at de havde talt sammen om den pris, de bød for jagten. Derfor rådede Konkurrencestyrelsen til at gennemføre en ny licitation - uden samlet bud fra jagtforeningerne. Der indkom denne gang en række forskellige tilbud, og resultatet blev, at Aarsegnens Jagtforening fik kontrakt på jagten i Jenle Plantage, Aars Jægerklub i Plovmandshøj Plantage, Hvalpsund Jagtforening på jagten både i Illeris og Rotholmen Plantage, Overlade og Omegns Jagtforening samt Ranum og Omegns Jagtforening på Grønning Sande Plantage og endelig Holmegårdens Jagtforening i Myrhøj Plantage. Amtets kontrakt med de fem jagtlejere gælder for en femårig periode, og gennemsnitsprisen er 120 kr. pr. ha. Det samlede plantage-areal er på 463 ha. Kontrakten med jagtforeningerne giver dem adgang til årligt at holde fire-fem fællesjagter, og derudover må der foretages mindre enkeltmandsjagter. Men i alle tilfælde uden lukning af skoven. - I kontrakterne præciseres, at jagterne skal foregå under fuldt hensyn til skovens øvrige gæster og uden risiko for deres sikkerhed, så jægerne er ansvarlige for, at folk ikke kan gå ind i det område, hvor de aktuelt har gang i jagten - akkurat som de af hensyn til deres egen sikkerhed heller ikke kan. Så publikum kan trygt færdes i skoven, mens der er jagt og vil derfor heller ikke blive mødt af skilte, der fortæller, at den er lukket, men derimod en "venlig" tekst om, at der p.t. holdes jagt, siger Jørgen Ussing. Med hjem fra mødet i Aalborg fik jagtforeningernes repræsentanter således hver fem skilte, de skal bruge i forbindelse med jagt. De er røde med hvid kant og hvid tekst, hvor der står "Velkommen i skoven. Vær opmærksom på, at der i dag er JAGT i skoven".