Fugle

Jagt kun sjov og underholdning?

VILDTPLEJE?:Jægerne har efterhånden givet befolkningen et billede af jagt, som var det en nødvendig del af regulering og naturpleje for at skabe sunde dyrebestande. De gør det formentlig vel vidende, at befolkningen vil have meget vanskeligt ved at acceptere, hvis der reelt var tale om, at der skydes til måls efter levende dyr for sjov og underholdning. I denne forbindelse undres jeg ved, at jægerne udsætter egne opdrættede fasaner i naturen, hvorefter langt de fleste skydes - eller anskydes - af jægerne selv. Til dette "formål" udsætter jægerne omkring 900.000 fasaner årligt, hvoraf de ca. 750.000 dræbes af jægerne, mens resten af de forholdsvis tamme fasaner bliver nemme jagtofre for f.eks. rovfugle. Jeg forstår ikke, hvordan dette kan anses for vildtpleje, hvilket ellers er den normale begrundelse for at skyde dyr. For det første kan man da ikke tale om, at jægerne nedbringer bestanden af fasaner, når jægerne selv opdrætter og udsætter dem i naturen… Og hvis man vil have flere fasaner, hvorfor skyder man så ikke bare færre af dem? For det andet kan jagt vel kun accepteres, hvis dyrene aflives hurtigt og forholdsvist smertefrit. Det er imidlertid i total modstrid med undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser, som viser, at næsten en million fugle lever med skudhagl i kroppen! For det tredje er det videnskabeligt underbygget, at de udsatte fasaner har langt større risiko for at blive dræbt af rovdyr sammenlignet med vilde fasaner. Dette understøttes af engelske undersøgelser og forstærker dermed billedet af, at disse i dobbelt forstand udsatte fasaner hovedsageligt har til formål at fungere som skydeskiver for jægerne - ikke som en del af vildtplejen. Det burde da ikke være lovligt at sætte et opdrættet og dermed forholdsvist tamt dyr ud i naturen blot med det formål at dræbe det - og hvis det ikke lykkedes, er dyret overladt til sig selv i en ulige kamp mod den vilde natur. For mig lyder det, som om nogle jægerne blot betragter jagt som en sport, hvor modstanderen så godt nok ikke ved, at vedkommende deltager... Derimod kan jeg ikke se, at jagt på egne ca. 900.000 opdrættede tamme anskudte fasaner har den mindste smule med vildtpleje at gøre - det lyder mest som sjov og underholdning!