Jagt på arbejdsløse

Vi ved, at man overordnet har et politisk mål med konstant at gentage, at Danmark råber på arbejdskraft. Men er det nu også rigtigt? Det er enkelte brancher, som råber. Og de råber, fordi der er penge at tjene og penge at spare ved at ansætte østeuropæisk arbejdskraft.

Sanne Hedegaard

Sanne Hedegaard

Mon de helt har glemt deres ansvar over for lærlinge/elever og dermed uddannelse af arbejdsstyrken. De arbejdsgivere, som ikke har uddannet lærlinge/elever, står nu og mangler arbejdskraften. Mon arbejdsgiverne nogensinde lærer at fremtidsplanlægge personaleressourcerne. Den største arbejdsgiver i Danmark gør det ikke. I stedet vælger regeringen at indføre stramninger for både arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere. Mennesker behandles som et nummer i køen, og udgangspunktet er ikke mere den enkeltes ressourcer, interesse og faglige niveau. Der er aktiveringsplads, så der anvises personen til en offentlig eller privat arbejdsgiver, således at love og regler overholdes. Det kræver en stærk psyke at være arbejdsløs i dag. Mere end nogensinde, idet samfundet mistænkeliggør alle arbejdsløse ved stramning af rådighedsregler, som betyder øget kontrol. De arbejdsløse skal mindst en gang om ugen gå ind på Jobnet og bekræfte, at de er aktivt jobsøgende, der skal ske systematiske rådighedsvurderinger hver tredje måned, alle arbejdsløse over 30 år skal i aktivering efter ni måneder, alle dagpengemodtagere skal efter to og et halvt års ledighed fuldtidsaktiveres, der indføres nye sanktionsregler med gradvist skærpede sanktioner, hvis den arbejdsløse udebliver fra samtale. Kontrol skaber ikke kreative job, men skaber kasser. Mennesker er ikke kasser, men mennesker. Mennesket er skabt til at arbejde og vil gerne knokle af sted og yde sit bedste. Mange i aktivering giver den en skalle i håb om fast arbejde. Men timerne tæller ikke til ny dagpengeret, og dagpengeperioden forbruges. Det er en forsikringsordning, som regeringen har forringet gang på gang. Og det er netop en ordning, som tegnes, når man er i arbejde, for ikke at blive arbejdsløs. Derfor er det ikke godt at gå på jagt efter arbejdsløse mennesker. I stedet skulle der tages udgangspunkt i det enkelte menneske, og arbejdsgiverne skulle tvinges til at indgå uddannelseskontrakter for at sikre et uddannelsesniveau, som kan matche fremtidens arbejdsmarked. Vi burde alle huske, at bag enhver aktivering ligger en menneskeskæbne.