Jagt skaber usunde bestande - skån Knivholt

RÅDYR: Jagt er i Danmark hobby og underholdning for jægerne. De ønsker så mange skydeemner som overhovedet muligt, hvorfor de bl.a. opdrætter nærved en million fasaner årligt - de såkaldte skydefugle. Opdræt er det modsatte af regulering. Alligevel tildeler jægerne sig ekspertstatus i reguleringsspørgsmål, hvor det er meget vigtigt, at personer helt uden jagtinteresser træffer beslutningerne. Jægerne er jo alt andet end uvildige. De elsker at slå dyr ihjel, for de har her i landet valgt at investere i alt 2 milliarder kr. årligt på deres fritidsfornøjelse, som kun giver dem for 60 millioner kr. kød (H.P. Hansen, RUC). Ifølge en artikel i NORDJYSKE (20.8.) foreslår jagtforeningerne i Strandby og Frederikshavn, at de unge jægere skal have lov til at øve sig i skydning på rådyrene i Knivholt Skov. Øjensynligt skal de unge forkæles, for ifølge Skov- og Naturstyrelsen er interessen for jagt hos de unge faldet markant. Dette til trods for massiv og usmagelig jagtpropaganda i såvel børnehaver som skoler. Danmarks Naturfredningsforening mener, at der er plads til meget mere hjortevildt i den danske natur, og lod man dyrene i fred, kunne mange påkørsler undgås. Det siger sig selv, at også de mange opdrættede skydefugle udgør en stor fare i trafikken. Jægernes bekymring for, om de af skab svækkede ræve er i stand til at regulere råvildtbestanden, er helt grotesk. Ifølge DMU er 20-25 pct. af alle ræve i den danske natur lemlæstede og svækkede af jægernes anskydninger. Mange hundrede tusinde dyr anskydes hvert år i Danmark, og således gør jægerne sig skyld i grove overtrædelser af dyreværnsloven med deres valg af hobby. Derudover skaber jagten usunde dyrebestande og gør dyrene forskræmte, så de flygter - også for fredelige mennesker, der blot har til hensigt at glæde sig over at iagttage dem.