Jagtbar i oktober

] Ifølge Lov om jagt og vildtforvaltning og den tilhørende bekendtgørelse om jagttider er følgende vildtarter jagtbare fra solopgang til solnedgang (dog må andefugle i henhold til nedenstående liste skydes i tiden fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang: ] Hovdyr: Kronhjort, -hind, -kalv, dåhjort, då, -kalv, sikahjort, -hind, -kalv, råbuk, rå, -lam, muflonvædder, -får, -lam, vildorne, -so og -gris. ] Rovdyr: Ræv og husmår. ] Gnavere: Hare og vildkanin. ] Hønsefugle: Agerhøne, fasanhane og (fra og med 16/10) fasanhøne. ] Vandhøns: Blishøne. ] Vadefugle: Dobbeltbekkasin og skovsneppe. ] Måger: Sildemåge, sølvmåge og svartbag. ] Duer: Ringdue og tyrkerdue. ] Kragefugle: Krage og husskade. ] Andefugle: Grågås, blisgås, sædgås, kortnæbbet gås, canadagås, gråand, atlingand, krikand, spidsand, pibeand, skeand, knarand, taffeland, troldand, bjergand, hvinand, havlit, edderfugl, sortand, fløjlsand, stor skallesluger og toppet skallesluger. ] Vær opmærksom på, at der visse steder på fiskeriterritoriet og lokalt i mange amter gælder særlige jagttider for visse vildtarter (www.skovognatur.dk/jagt/jagttider/lokjgtid.htm). Endvidere er der en række vildtarter, som må beskydes eller indfanges, men kun efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader.