Jagten fortsætter

ARBEJDERE:Venstres egentlige mål med efterløns- og pensionsnedskæringerne fremgår indirekte af finansminister Frederiksens argumentation: Bare fordi man er medlem af en a-kasse eller fagforening, er det ikke retfærdigt, at man kan trække sig tilbage i 62 års-alderen. Jagten på arbejderne fortsætter med uformindsket vildskab, som det har været tilfældet siden gårdejerne begyndte forfølgelsen af landarbejderne og deres familier. Den forrige statsminister udtrykte det klart: Han så rødt, når han mødte hvad han kaldte kollektivisme. Holdningen er efter min mening i modstrid med Venstres egen liberalisme: Enhver er sin egen lykkes smed, men Venstre vil ikke tillade, at den enkelte søger at realisere målet på andre måder end ved jungleloven. Venstre glemmer, at den mest omfattende form for kollektivisme står landbruget selv for: andelsselskaberne. Der er noget at tænke over til det kommende valg.