Frederikshavn

Jagten på en fodnote

Intet skriftligt om hvordan kryptisk byrådsbeslutning blev til en fodnote

FREDERIKSHAVN:På et kommunalt kontor traf en ansat i løbet af sidste forår en beslutning, som medfører, at formentlig flere tusinde vandforbrugere ikke får den rabat, som byrådet i maj sidste år besluttede, at de skulle have. Men hvem, der traf beslutningen - det er der tilsyneladende ingen, der ved. - Desværre, det er ikke muligt at finde frem til, hvordan det foregik, oplyser jurist Gitte Slotved, teknisk forvaltning i et skriftligt svar, efter NORDJYSKE har bedt om aktindsigt. - Der findes ikke skriftligt materiale om det. Sagen drejer sig om en fodnote til Forsyningens takstregulativ for vand. NORDJYSKE har forsøgt at finde en forklaring på, hvordan en byrådsbeslutning om rabat på den faste vandafgift til (alle) lejere endte med blive til en fodnote, som fastslår, at ansøgning om rabat på den faste vandafgift skal indgives af ¿forbrugeren eller en repræsentant for denne¿. Forsyningen henviser til kommunens myndighedsafdeling. Men her ender sporet blindt. For tilsyneladende ved ingen, hvem der reducerede byrådsbeslutningen til en fodnote. I mange andre tilfælde er den registrerede ¿forbruger¿ en privat udlejer. Det er problematisk, fordi han kan være ligeglad med rabatten, hvis han da overhovedet kender til den. Udlejer kan nemlig sende vandregningen videre til sine lejere. Afdelingsleder Jonas Andersen, Forsyningen, oplyser, at 85 forbrugere har søgt om vandrabatten. Han kan ikke sige nøjagtigt hvor mange lejligheder ansøgningerne vedrører. Men formentlig kun få hundrede, for en meget stor del af ansøgningerne gælder enkelt-lejemål. For eksempel hvor en lejer har lejet hus og selv er registreret som forbruger. Gitte Slotved oplyser, at Forsyningen ikke har mulighed for maskinelt (via edb-systemerne) at ¿udsøge¿, hvor der bor lejere ¿ og dermed automatisk give disse rabatten. Derfor blev det nødvendigt at kræve ansøgning, oplyser hun.