EMNER

Jagtforening står uden revir

Generalforsamling i Strandby Jagtforening, der i august fejrer 75 års jubilæum.

Formanden indledte med at blæse jagt forbi, da Strandby Jagtforening forleden havde generalforsamling. Det skulle ellers have været et festår, hvor jagtforeningen skulle fejre sit 75 års jubilæum, men det må Strandby Jagtforening markere uden overhovedet at have et jagtrevir. Vesthimmerlands kommune havde udbudt jagterne i kommuneskovene i licitation, da de skulle genforhandles i år, men ingen lokale jagtforeninger fik nogle af deres jagtrevirer, der alle gik til jægere og jagtforeninger andre steder fra. Myrhøj og Uhrehøje plantager, som Strandby Jagtforening har haft som jagtrevir gennem 63 år, og som foreningen sammen med Farsø Jagtforening havde budt på, gik til Aalborg Jagtforening, fortalte formand Michael Pedersen. Det for en pris, der er mere end fordoblet i forhold til de kontrakter, som Strandby og Farsø tidligere har haft, og med flere restriktioner. På generalforsamlingen blev der drøftet flere alternative jagtformer, blandt andet havjagt, mens foreningen leder efter nye revirer. Michael Pedersen håber, at jægerne stadig vil bakke op om foreningens sociale arrangementer. 75 års jubilæet vil i hvert fald blive fejret til august, med eller uden revir. På generalforsamlingen blev prisen Sneppekæden overdraget til Kurt Pedersen. Der var genvalg til Lars Madsen, Gert Pedersen og Michael Pedersen, som konstituerede sig med Michael Pedersen på formandsposten og Jens Christensen som kasserer.