EMNER

Jagtforening uden skydebane på 12. år

De 150 medlemmer skal spørges om to mulige løsninger

AABYBRO:I 12 år har Aaby Sogns Jagtforening manglet et sted at holde til og hverken haft skydebane eller klubhus, men måttet benyttet bibliotekets lokaler. Nu er et forgæves forslag om en midlertidig bane og et møde med teknisk udvalg mundet ud i, at Aaby Sogns Jagtforening skal spørge sine 150 medlemmer, hvad de helst vil have, et klubhus eller en skydebane, oplyser Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. - Et klubhus til jagtforeningen evt. i nærheden af idrætscentret i Aabybro er en løsning, som vi kan opfylde inden for en kort tidshorisont. Alternativet er planen om at oprette en ny skydebane ved Biersted Mosevej. Men det kan trække ud, da vi kan ende med at skulle ekspropriere jorden, siger Jørn Krogsgaard. Derimod har et flertal i udvalget tidligere afvist foreningens ønske om at få en midlertidig skydebane ved Holtebakkevej. Det kunne Finn Kornum (V) dog gå ind for. - Vi ville gerne have en midlertidig bane, hvor vi kunne skyde fem til syv gange for at komme i gang med sæsonen, siger Peter Rasmussen, formand for foreningen, som har manglet et tilholdssted, siden den måtte forlade Erikasminde i 1991. - Lige siden har vi kæmpet for at få vores eget sted, siger han. I stedet tager medlemmerne på Gjøl eller til Hvorup eller Pandrup for at skyde, men selv om klubben mangler egne lokaler, har foreningen samme medlemstal som for 12 år siden. - Det må skyldes vores mange andre aktiviteter som film- og trofæaftener, siger Peter Rasmussen. Foreningen har bestyrelsesmøde tirsdag, og den skal beslutte, om der skal indkaldes til ekstra generalforsamling eller sendes et brev med svarkuvert til alle medlemmer for at høre, om foreningen enten skal have et klubhus evt. på et areal stillet til rådighed af kommunen, eller om den skal vente på at få sin egen skydebane. Bestyrelsen skal så mødes med teknisk udvalg igen 16. juni. Peter Rasmussen forudser, såfremt det bliver til en ny skydebane, så kommer det til at tage tid at få medlemmerne tilbage igen. -- Vi skal ikke forvente, at bare vi kommer med en ny skydebane, og så vender alle medlemmerne tilbage for at skyde her efter 12 år. Det vil tage noget tid, siger han.