Jakobsens rør velkomne ud for Gl. Skagen

Kystdirektoratet ser nu gerne et forsøg ved Solnedgangspladsen - Skagen Kommune tøver

GL. SKAGEN: Kystdirektoratet, som hidtil i sin egenskab af Skagen Kommunes eksperter på kystsikringsområdet, har ment, at der ikke er nogen grund til at Poul Jakobsen, Skagen Innovations Center, sætter de såkaldte trykudligningsrør i stranden ud for Gl. Skagen, mener nu, at det kan være interessant, hvis der laves et nyt forsøg med rørene på stedet. Kystdirektoratets ændrede opfattelse blev meddelt på et møde om trykudligningsmetoden på AUC i begyndelsen af januar. På mødet anbefalede eksperten i kystsikring, professor Hans F. Burcharth, AUC, at der sker en trykudligning af stranden ud for Solnedgangspladsen og Gl. Skagen, og John Jensen, som er den medarbejder i Kystdirektoratet, der arbejder med kysterne i Skagen Kommune, betegnede det som interessant med et forsøg på stedet. Medlemmerne af Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø ser med noget mere skepsis på et sådant foretagende. Da udvalget i denne uge behandlede en ansøgning fra Poul Jakobsen, SIC, om at få en indforståelseserkæring fra kommunen, besluttede man at sende sagen til behandling i de politiske grupper uden selv at behandle sagen, oplyser udvalgsformand Inger Støtt (V). De politiske grupper skal svare tilbage til udvalget, så det kan behandle sagen igen på dets næste møde. Det holdes 5. marts. En indforståelseserklæring er én, som grundejerne giver, og den er nødvendig for at der kan foretages forsøg med kystsikring på stranden. Poul Jakobsen oplyser, at de øvrige grundejere af stranden i Gl. Skagen har givet en sådan erklæring, så det nu kun er kommunens erklæring der mangler for, at der kan etableres kystsikring med trykudligningsrør. Til NORDJYSKE siger John Jensen, at baggrunden for Kystdirektoratets nye holdning til trykudligning ved Gl. Skagen er, at den kystlinjeudbugtning, man mener er årsagen til, at der for et par år siden var en meget bred sandstrand ved Gl. Skagen, nu er rykket mod nordøst. Kystlinjeudbugtningerne optræder efter direktoratets mening med cirka tyve års intervaller. Det vil sige, at stranden ud for Gl. Skagen i de kommende år vil være mere udsat for havets påvirkning, end den har været de senere år. Da Poul Jakobsen havde de såkaldte trykudligningsrør stående i stranden ved Solnedgangspladsen, var der en bred sandstrand - så bred at man i perioder kunne gå tørskoet på ydersiden af høfderne. Jakobsen mener, at det skyldtes rørene, og Kystdirektoratet mener, at det skyldtes kystlinjeudbugtningen. - Nu er revlen på vej væk, og vi har derfor en situation, hvor der er en mulighed for at se, om trykudligningsrørene gør en forskel. - Hvis det kan lade sig gøre at skabe en bredere sandstrand og fastholde den i mindst et år, vil det vise, at der er en virkning af rørene - også uanset om det er videnskabeligt forklaret, hvordan de virker, og så er det noget, vi bør interessere os mere for, siger John Jensen. Da Poul Jakobsen sidst havde trykudligningsrør i stranden ved Gl. Skagen, var der ikke give tilladelse til det, og de blev fjernet i november 2001 efter at Kystdirektoratet gentagende gange havde forlangt det og til sidst truede med politianmeldelse, hvis ikke de blev fjernet.