Jamen Holger Graversen dog

TERRORISTER:Først troede jeg, at jeg havde fået fat i et skoleblad, hvor en elev fra 4. klasse havde ytret sig om international politik. Så opdagede jeg, at afsenderen var Holger Graversen (S) og var derfor straks klar over, at det ganske rigtigt var NORDJYSKE, jeg som sædvanlig læste med interesse til morgenkaffen. Jamen Graversen dog! - Meget får vores statsminister skyld for, men at han ligefrem skaber nye terrorister er noget af en påstand. Hvis Holger Graversen virkelig har ret i, at en kritisk holdning til Tyrkiets umiddelbare muligheder for at blive optaget i EU kan skabe nye terrorister, så slår han samtidig fast, at der er al mulig grund til skepsis. Hvis man nemlig roligt kan svine USA og deres præsident til efter alle kunstens regler - hvilket Graversen og hans ligesindede aldrig forsømmer en lejlighed til - uden at risikere noget som helst, men ikke kan ytre sig kritisk om et muslimsk land uden at skabe terrorister, så afspejler det med al tydelighed to verdener og to samfundssystemer, som det kan være vanskeligt at forene. Det ene repræsenterer vestlige demokratiske frihedsidealer vokset ud af en kristen kulturbaggrund - de terrorister, som ifølge Graversen åbenbart ønsker Tyrkiet som en del af det, de samtidig bekæmper og foragter, repræsenterer den diametrale modsætning. Jeg siger hermed ikke, at Tyrkiet ikke er et demokratisk land. Jeg siger heller ikke, at de aldrig skal være medlem af EU. Det gør statsministeren i øvrigt heller ikke. Men det er tankevækkende, at terrorister ifølge Holger Graversen griber til handling, hvis Tyrkiet ikke får det, som de vil have det. Hvis et vestligt demokrati derimod angribes og kritiseres, så forventes ytringsfriheden respekteret - og det bliver den selvfølgelig. Det, Graversen forlanger af statsmisteren i et frit vestligt demokrati, er faktisk, at han skal bøje nakken for terroristerne. At Graversen gør sig til deres villige redskab er hans valg. Statsministeren er heldigvis for danskerne af en anden politisk støbning.... Graversens bidrag til trygheden er at gå på listesko for ikke at fornærme terroristerne. Det tjener hverken Tyrkiets eller tryghedens sag!