Jammerbugt-skattekontor skal placeres på landkortet

politikerne i Brovst foretrækker fælleskommunal forvaltning i Brovst eller Aabybro

Lokalpolitik 1. november 2002 07:00

BROVST: Nu træder det fælleskommunale skattesamarbejde i Jammerbugten ind i en afgørende fase. Kommunalbestyrelsen har netop bemyndiget borgmester Mogens Gade (V) til sammen med borgmestrene i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro at udpege det sted, hvor de fire kommuners kommende fælles skatteforvaltning skal placeres. I sin forelæggelse for kommunalbestyrelsen pointerede borgmester Mogens Gade (V), at man i samarbejdet lægger vægt på at bevare de kommunale arbejdspladser lokalt. - Vi trænger til at få truffet en beslutning om den fysiske placering, sagde han som begrundelse for, at politikerne skulle tage stilling til en tillægsdagsorden om punktet, der var hasteudsendt på e-mail. Økonomiudvalget havde inden kommunalbestyrelsesmødet holdt ekstra møde om skattesamarbejdet. Økonomiudvalgets indstilling gik på, at man foretrækker Brovst som placeringskommune for den nye forvaltning, med Aabybro som alternativ placering. Dette kan tolkes således, at politikerne prioriterer det fælleskommunale samarbejde forud for geografisk placering, men selvfølgelig ser man helst placering i Brovst, bemærkede borgmesteren. Ingen af kommunalpolitikerne havde i øvrigt noget at indvende mod den hurtige beslutningsprocedure. De fire kommuner har allerede truffet principbeslutning om, at de fra 1. juli 2003 skal have en samlet skatteadministration med cirka 35 medarbejdere. Denne administration skal ligge i en af kommunerne, men samtidig skal der i hver af kommunerne oprettes en mindre serviceenhed, så borgerne kan komme i kontakt med skattevæsenet. Kommunerne skal have godkendt køreplanen for skattesamarbejdet inden udgangen af året, da der skal forhandles med personaleorganisationerne og varsles nyt arbejdssted for medarbejderne inden nytår, hvis den nye skatteforvaltning skal være en realitet fra næste sommer. Formålet med at udvide kommunesamarbejdet på skatteområdet er at sikre borgerne den bedst mulige service, effektiv udnyttelse af kommunernes ressourcer, faglig specialisering og fagligt miljø, og derigennem kvalificeret arbejdskraft. Man tilsigter at fordele arbejdspladserne mellem kommunerne, og at placere dem, så man tager hensyn til medarbejdernes transportmuligheder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...