Hospitaler

Jammerbugt Sundhedshus - et flot og realistisk projekt

Jeg var en tur omkring bygningerne for det tidligere Brovst Sygehus, og aktiviteterne i og omkring det kommende, og i virkeligheden allerede igangværende sundhedshus satte nogle tanker i gang hos mig.

henning mysager.

henning mysager.

Det var ikke muligt at bevare Brovst Sygehus, og når vi i dag ser tilbage på den udvikling i sygehusvæsenet, der er sket i den mellemliggende tid, er det lidt lettere at forstå i dag, end det var dengang. Da bestyrelsen i Støtteforeningen for Brovst Sygehus på et tidspunkt måtte se den kendsgerning i øjnene, valgte man i stedet for demonstrationer og plakater at tænke fremad. Og i et meget tæt samarbejde med Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune drøftede man visionen om en klar nyskabelse i det danske sundhedsvæsen – et sundhedshus med funktionsenheder fra region, kommune og private under samme tag til styrkelse af sundhedsservicen for borgerne og med alle de nærhedsfordele, der kunne ligge i, at de nævnte aktører kom til at bo dør om dør – og endda have visse fælles faciliteter. I dag taler man om sundhedshuse over hele landet, men det gjorde man ikke dengang, og i løbet af tilblivelsesprocessen er der efter opfordringer sendt materialer om planerne her til flere kommuner landet over. Det daværende amt og den efterfølgende region blev på forskellig vis kontaktet og bearbejdet med henblik på at gøde jorden for idéen, så frøene ikke skulle falde på stengrund, når de var klar til at blive sået. Og der skal ikke herske tvivl om, at det ifølge sagens natur tidligt var Kommunalbestyrelsen, der var primus motor, og som utrætteligt arbejdede med sagen. Det skal også nævnes, at da planerne kom frem til behandling i regionen, fik de en meget positiv modtagelse af både politikere og embedsmænd, og der blev meget hurtigt nedsat en fælles styregruppe til at realitetsbehandle planerne med tre politikere fra regionen og tre fra kommunen og med Mogens Gade som formand. Bemærkelsesværdigt er det, at en af de første – og måske største - hindringer, man mødte, var spørgsmålet om, hvem der skulle eje bygningerne. Det tog tid, men det er nu løst. Regionen vil fortsat være ejer af de bygninger, der husede Brovst Sygehus, og som vil komme til at huse såvel regionale som kommunale og private sundhedsaktører. Og det har regionen fuldt ud levet op til ved at ansætte en logistiker til at planlægge den ny indretning af bygningerne og afsætte over 50 mio. kroner til nødvendige bygningsændringer. Og nu ved vi, det bliver til noget. Det er i realiteten allerede blevet til noget. Bygningerne har aldrig været helt lukket ned. Den tidligere chef for Brovst Sygehus, overlæge Ebbe Steinmetz, arbejder videre i lokalerne – nu som leder af et hjerte-kar ambulatorium under Aalborg Sygehus med såvel laboratie- som røntgentfunktioner. Og håndværkerne er i fuld gang med at gøre klar til de næste funktioner. Der har været gisnet om forskellige datoer for den officielle indvielse. Og selvfølgelig er det da interessant at få markeret den endelige færdiggørelse. Men det er nu altså ulige mere interessant at vide, at der løbende vil blive mere og mere liv i bygningerne. Som det ser ud nu, vil i løbet af få måneder de praktiserende læger, en tandklinik og to speciallæger rykke ind. Og hvornår har kommunerne, som i dag udgør Jammerbugt Kommune, nogensinde haft en speciallægepraksis? Senere kommer der fysioterapi, distriktspsykiatri og jordemoder til. Og så arbejdes der i styregruppen desuden med et meget spændende fællesprojekt mellem region og kommune omkring såvel forebyggelse som behandling af folk med kroniske hjerte- og lungelidelser. Som tidligere formand for Støtteforeningen for Brovst Sygehus har jeg haft lejlighed til at følge en del af processen på ret nært hold – og har kunnet glæde mig over det frugtbare samarbejde, der efterhånden er vokset op i styregruppen. Regionens velvilje skal ikke forklejnes, men ihærdigheden fra kommunens side har været altafgørende. Der er altid flere involveret, når et sådant projekt skal gennemføres, men det er en kendt sag, at Mogens Gades indsats og utrættelighed har været legendarisk. Til gengæld skal det også fremhæves, at der i hele forløbet har stået en enig kommunalbestyrelse bag. Det stærkeste våben i politik er personlig handling – med bred politisk opbakning. Og det er det, kommunalbestyrelsen i Brovst har leveret i kampen for Jammerbugt Sundhedshus. Af Henning Mysager, Kastanievej 2, Brovst, mysager@privat.dk