Jan vil bare gerne i job igen

Langtidsygemeldt sæbynit fortæller sin historie om, hvorfor han føler sig som en kastebold i systemet

Papirerne hober sig op men nærmere godkendelse til et fleksjob er Jan Thomsen, trods forhåbningen om det modsatte, ikke kommet. Nu er hans sag af kommunen sendt "ud af huset" til et privat konsulentfirma. Foto: Bent Jakobsen

Papirerne hober sig op men nærmere godkendelse til et fleksjob er Jan Thomsen, trods forhåbningen om det modsatte, ikke kommet. Nu er hans sag af kommunen sendt "ud af huset" til et privat konsulentfirma. Foto: Bent Jakobsen

SÆBY:Jan Thomsen, har ikke helt tal på hvor mange sagsbehandlere han har haft, siden han blev sygemeldt i februar 2007, han har efterhånden gennemgået tre udrednings- og ressourceafklaringsforløb, og skal nu igen overgå til en ny sagsbehandler. denne gang fra ErhvervsKonsulenterne, der er en af de tre såkaldte anden aktør, som Frederikshavn Kommunes arbejdsmarkedsudvalg har udliciteret hans og mange andre langtidssygemeldes sagsmapper til. Sag uden afslutning – Jeg vil jo bare gerne i gang med et arbejde, jeg kan klare, men det er som om min sag ikke kan afsluttes. Hver gang, jeg tror, at nu er vi nået dertil, sker der ikke mere, og henvender jeg mig, sker der enten ingenting, eller jeg får at vide, at jeg er overgivet til en anden sagsbehandler. Til sidst føler man sig helt låst fast i systemet, og kan godt komme i tvivl om, hvorvidt det er mig, der er til for systemet, snarere end omvendt, hvor flinke og velmenende de ellers er de forskellige, siger Jan Thomsen. Han har valgt at fortælle om sit forløb som blot et enkelt eksempel på, hvordan det er at havne i sygedagpengesystemet. Har altid haft arbejde Jan Thomsen har været på arbejdsmarkedet uafbrudt, siden han i 1973 gik ud af skolen. Han er udlært maler, fik svendebrev med ros, og har hovedsageligt arbejdet indenfor malerfaget og som bygningsmaler. da han blev sygemeldt, havde han i 10 år stået for malerafdelingen i en boligforening. Skavanker som slidskader og -gigt i skulder og ryg, eftervirkninger af en blodprop i benet samt tiltagende udbrændthed begyndte at melde sig samtidig med, at arbejdspresset steg. Til sidst blev belastningen for stor for Jan Thomsen, Han måtte sygemelde sig, og hans læge henviste ham til arbejdsmedicinsk klinik. Slut med malerfaget – Jeg var klar over, at det med mine skavanker var slut med malerfaget, hvilket blev bekræftet på klinikken, men hos Malernes Fagforening, som jeg var medlem af i 20 år, var der ingen hjælp at hente, så jeg flyttede til 3F Nordøst Vendsyssel, og her har jeg mødt anderledes hjælp og velvilje, fortæller Jan Thomsen. Hans sygemelding faldt sammen med den kaotiske opstart på det ny jobcenter, og sagsbehandlerne skiftede i et væk. – Jeg kunne have en aftale med en 14 dage senere, og når jeg så kom, var min sag givet videre til en anden. Mit indtryk var, at de alle gerne ville gøre et godt stykke arbejde, men at arbejdsforholdene var umulige med alt for mange sager, og det mærker vi klienter som de første. Det lykkedes dog Jan Thomsen at komme i arbejdsprøvning på Bangsbomuseet. Han har altid været meget historisk interesseret og tidligere også så flittig amatørarkæolog, at han er blevet belønnet af Nationalmuseet for et spændende danefæfund. Var gerne blevet – Jeg var nødt til at satse på et fleksjob og var på museet fra august sidste år og tre måneder frem, et job, jeg var fantastisk glad for, Det er også min opfattelse, at de var glade for mig, og gerne ville have beholdt mig, hvis de havde haft økonomiske muligheder for det. I hvert fald har jeg kontakt med museet endnu, fortæller Jan Thomsen. Herefter skete så ingenting, heller ikke, selv om Jan Thomsen selv rykkede for at komme videre. Først 18. januar 2008 skete der igen noget. Han fik besked på, at alle sygedagpengemodtagere nu skulle på ressourceafklaringsforløb. – Det var også en anden aktør i form af Projektafdelingen, og her havde jeg så nogle samtaler med en, der skulle udrede, men som ingen kompetence havde til at beslutte noget. Herfra blev jeg overgivet til Medicinsk Testcenter til tværfaglig udredning. Den bestod af en samtale med en læge, en psykolog og en rundbordssamtale, hvori også en ny sagsbehandler, som jeg ikke havde talt med før, deltog. Venlige mennesker og fair behandling. Det var 22. april. Håb om skred i tingene Vurderingen herfra lød på, at "Der findes behov for drøftelse af sag med revalideringsteamet for afklaring, om der kan udarbejdes jobplan og iværksættes virksomhedsrevalidering snarest". Opfølgningsplanen fortæller, at det overordnede mål er tilbagevenden til arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet arbejde, delmålet iværksættelse af virksomhedspraktik for optræning af funktionsevne/arbejdsevne. – Vi havde ved rundbordssamtalen talt om, at jeg i et år kunne tilknyttes et museum i et flexjob, og det fremgik af referatet, så nu troede jeg virkelig, at der kom skred i sagerne, siger Jan Thomsen. Måske helt forfra igen – Jeg skulle henvende mig om opfølgningen 19. maj, men kunne ikke komme igennem til min ny sagsbehandler på telefonen. Jeg sendte en mail, men fik som svar, at hun beklageligvis var taget af sagen igen. Samtidig modtog jeg brevet fra Jobcentret om, at opfølgningen og afklaringen af min sag nu var overgivet til ErhvervsKonsulenterne i Aalborg, så nu skal det hele måske til at begynde helt forfra, lyder det opgivende fra Jan Thomsen. – Som ungkarl med eget hus og bil som en nødvendighed, når jeg nu bor langt ude på landet, kan en lønnedgang på 10.000 kr. om måneden mærkes, og derfor vil jeg gerne snart ud og have et arbejde igen, som jeg kan klare, siger han, mens han nu venter på, som det fremgår af brevet fra Jobcentret, at blive kontaktet af ErhvervsKonsulenterne i Aalborg.