Jannick bliver i Stagstrup

Jannick Mortensen har i løbet af de seneste to år været med til at udvikle Stagstrup Skole i form af pædagogiske nyskabelser som it- og kompetencecentret. Disse tiltag vil han fortsat gerne være med til at præge. Arkivfoto

Jannick Mortensen har i løbet af de seneste to år været med til at udvikle Stagstrup Skole i form af pædagogiske nyskabelser som it- og kompetencecentret. Disse tiltag vil han fortsat gerne være med til at præge. Arkivfoto

Efter toethalvt år som konstitueret er Jannick Mortensen endelig fastansat som skoleleder STAGSTRUP: Efter enig indstilling fra skolebestyrelsen i Stagstrup har Thisted Kommune ansat Jannick Mortensen som skoleleder i Stagstrup. Skolebestyrelsen har haft god tid til at lære Jannick Mortensen at kende, idet han for toethalvt år siden blev konstitueret i stillingen - som følge af den igangsatte debat om skolestrukturen i Thy. - Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med nogle spændende ting, jeg har været med til at sætte i gang, siger Jannick Mortensen. Han nævner it- og kompetencecentret, enkeltintegrering i normalklasse af elever med behov for vidtgående specialundervisning og samarbejdet med Vildsund Børnehave. Ligeledes ser han en udfordring i at strikke en model sammen for samordnet indskoling i en fremtid, der vil være præget af en svagere tilgang af elever. Næste år vil der således kun være syv-otte elever til børnehaveklassen. Da Jannick Mortensen kom til Stagstrup, havde han fem års erfaring fra Skyum Idrætsefterskole og seks år på Østre Skole i Thisted med i bagagen. Jannick Mortensen har en diplomuddannelse i ledelse og er lige som de øvrige skoleledere i gang med at blive klædt på til at tackle de nye evalueringsmetoder i folkeskolen. Ellers gennengår han lige nu et videreuddannelsesforløb, som han kalder ¿det mest interessante hidtil¿. Det foregår som en form for mesterlære hos en proceskonsulent fra Århus, der arbejder med organisationsudvikling for en skole i Vejle. Jannick Mortensen er 39 år og er gift med Helle B. Jensen, lærer på Sjørring Skole. De har en søn på 18 år. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk