EMNER

Janteloven slår til igen!

INDSATS:Hvis du tror du er noget ..... Hr. Johannes Bloksgaard havde mandag 25. august et indlæg i avisen under overskriften selvros. De herrer Bjarne Laustsen og Stig Lundbo havde formastet sig til at give deres meninger til kende, vedrørende bl.a. erhvervssituationen i Frederikshavn. De kom derved, ifølge hr. Johannes Bloksgaard til at fremstå som nogle populister, der kun var ude på at opnå PR i medierne. Nu er det bare sådan, hr. Johannes Bloksgaard, at det fine ved at have en mening, tage stilling, eller på anden måde forholde sig til problemstillinger, nogle gange medfører avisomtale. Og det er jo dejligt med en nordjysk avis, der ikke er i lommen på de borgerlige. Og det fine ved at være i opposition til den siddende regering, er også retten til at komme med mishagsytringer, såfremt man ikke er enig i den førte politik. Sådan har det altid været, og vil forhåbentligt vedblive at være, så længe vi mennesker har en grundlovssikret ret til at udtale os. Så kan hr. Johannes Bloksgaard for min skyld kalde det selv-iscenesættelse alt det han vil. Og for at det ikke skal være løgn, vil også jeg her rose de ovennævnte brave mænd, der på manges vegne tør og vil tage kampen op mod den asociale politik, den siddende regering i øjeblikket fører. Vi er mange i Frederikshavn, der værdsætter kampen for arbejdspladser til byen. Ikke mindst de mange familier her i byen, der er blevet berørt af arbejdsløshed. Om det så lykkes de herrer at blive hørt i den ærede højborg, må tiden jo vise. Men at sidde med hænderne i skødet, er der nok der gør. Endvidere nævner hr. Johannes Bloksgaard, at det kunne jo være, at det stille diplomati havde en bedre virkning. Jamen, det hører vi da gerne om, hvis der ad den vej er opnået resultater til gavn for de arbejdsløse i Frederikshavn. Vi skal da glæde os, hvis der er noget at glæde os over. Til hr. Johannes Bloksgaards orientering kan jeg oplyse, at jeg er bekendt med utallige eksempler på hr. Bjarne Laustsens kamp for det lille menneskes rettigheder i den store bureaukratiske jungle. Ikke alle når avisens spalter, men os der kender ham ved, hvad han står for, og hvor han er, når der er brug for hjælp. Det må vel være det, det hele handler om i det lange løb. Og at hr. Bjarne Laustsen og hr. Stig Lundbo kæmper for Frederikshavn, er jeg ikke et sekund i tvivl om. Det værdsætter jeg, sammen med alle de arbejdsløse, meget højt. (Forkortet af red.)