EMNER

Januarstorm giver stadig varmen

Thy Statsskov er godt to år efter januarstormen i gang med den sidste oprydning.

Thy Statsskovdistrikt er ved at være ved vejs ende med oprydningen efter januar-stormen. Et af de allersidste områder er omkring 10 hektar med contortafyr, som orkanen fældede i ét hug. Foto: Peter Mørk

Thy Statsskovdistrikt er ved at være ved vejs ende med oprydningen efter januar-stormen. Et af de allersidste områder er omkring 10 hektar med contortafyr, som orkanen fældede i ét hug. Foto: Peter Mørk

Den 8. januar 2005 blev store dele af de danske skovområder lagt øde, og Thy gik bestemt ikke ram forbi. Overalt i de 22.000 hektar skov gjorde vinden sit ubønhørlige indhug. Siden er der blevet arbejdet intenst på at rydde op i skovene og plante nye bevoksninger, og i disse dage lyder melding fra Thy Statsskovdistrikt: Nu er vi ved at være tæt på målet. Lige nu drejer det sig om at flise væltede fyrretræer på et næsten 10 hektar stort område i Tved Klitplantage vest for Tved Kirke. - Når vi ikke fliser før nu, hænger det sammen med, at træ til flis helst skal ligge og tørre en sæson. Så bliver der bedre flis, og nålene falder af, så næringsstofferne kan udnyttes, siger statsskovrider Ditte Svendsen, Thy Statsskovdistrikt. Klitplantør Ib Nord Nielsen, Thy Statsskovdistrikt, fortæller, at et skovareal på 10 hektar væltede under stormen som et spil mikadopinde. - Bevoksningen bestod af de såkaldte contortafyr, som man troede meget på, dengang man plantede dem for 45 år siden. Det er en træsort, som er nem at sætte i gang, og den har en hurtig tilvækst. Men desværre viste det sig, at contortafyr er meget ustabil, siger Ib Nord Nielsen. De store mængder flis fra Tved vil give varmen endnu en gang, når den afsættes til fjernvarmeværkerne i Vestervig og Hurup. Men om føje år vil det mistrøstigt udseende areal i Tved være afløst af en helt ny skov, idet skovens folk snart går i gang med at tilplante arealet med en ny beplantning, der vil bestå af skovfyr iblandet striber af eg og birk. poul.erik.holm@nordjyske.dk