Herning

JBU-pyramiden er på plads igen

HERNING:Jydsk Boldspil-Union (JBU) fik på Delegeretmødet i Herning i den forgangne weekend grønt lys til at genoprette fodboldpyramiden, så der fremover kommer flere hold i serie 6, den laveste række, hos seniorerne. Gennem nogle år har der været flere hold i serie 4 og 5 end serie 6, og det havde skabt en skævvridning af systemet, så fodboldpyramiden var blevet til en fodbolddiamant i sin form. Forslaget, der stammer fra bestyrelsen i JBU, havde forinden fået klar opbakning på årsmøderne i de fire regioner i november i fjor. Det vil give en fordobling af de nuværende cirka 240 hold i serie 6 til 480, og det betyder ekstraordinære nedrykninger og kun få oprykninger i serie 4, 5 og 6. Det giver følgende overgangsordning i forårssæsonen 2010: Serie 6: Ingen oprykning til Serie 5. Serie 5: De 80 dårligste ud af 96 hold på 4.-pladsen nedrykkes til Serie 6 sammen med alle nr. 5 og 6. Serie 4: De 96 Serie 5-puljevindere mødes i en midtugekamp, hvorefter de 48 vindere mødes med de 48 dårligste nr. 4 fra Serie 4 om kvalifikation til Serie 4 i efteråret 2010. Fremadrettet (fra og med efteråret 2010) vil kvalifikationsmodellen blive således i herreseniorrækkerne: JS, S1, S2 og S3-rækker: Nr. 1 rykker op, nr. 7 og 8 rykker ned. Nr. 2, 3, 4, 5 og 6 bliver i rækken. Serie 4: Nr. 1 rykker op og nr. 5 og 6 rykker ned. Nr. 2, 3 og 4 bliver i rækken. Serie 5: Nr. 1 og de 24 bedste nr. 2 ud af 72 rykker op. De 8 dårligste nr. 5 ud af 72 samt alle nr. 6 rykker ned. Øvrige hold bliver i rækken. Serie 6: Nr. 1 rykker op i Serie 5. Øvrige hold bliver i rækken. På Delegeretmødet i Herning blev det også besluttet, at der fremover ikke afvikles jyske mesterskaber i seniorrækkerne med undtagelse af Jyllandsserien. Det skal ses i lyset af, at der indført halvårsturneringer, og et presset JM-program passer dårligt ind i den fodboldmenu. Der var på Delegeretmødet genvalg til både JBU-formand, Bent Clausen, og bestyrelsesmedlem, Kent Falkenvig. Begge er genvalgt for en ny to-årig periode.jeri

Forsiden