- Jeg blev ikke hørt under selve sagen

Frank Maul, tidligere skoleinspektør i Strandby, undrer sig over sagsforløb

Kaare Maul med rapporten, der frikender ham for sexchikane men som ikke forhindrede ham i at blive fyret. Foto: Peter Langkilde

Kaare Maul med rapporten, der frikender ham for sexchikane men som ikke forhindrede ham i at blive fyret. Foto: Peter Langkilde

VESTHIMMERLAND:Fyresedlen er underskrevet og modtaget. Men det betyder bestemt ikke, at nu tidligere skoleinspektør på Strandby Skole, Kaare Maul, forstår, endsige accepterer Vesthimmerland Kommunes afgørelse i sagen. - Det er helt tosset, at den sag har skullet tage så lang tid. Og så bygger afgørelsen på en rapport, der frikender mig for beskyldningerne men betvivler troværdigheden ved hende, der indledte sagen. Jeg synes ikke afskedigelsen på nogen måde er rimelig. Men jeg må jo tage den til efterretning, siger Kaare Maul, der førwst nu har villet kommentere sagen. Mindretal undredes På decembers byrådsmøde stadfæstede et flertal i Vesthimmerlands byråd den meget omstridte afsked, som forvaltningen havde indstillet Kaare Maul til. Det sørgede Venstres og Konservatives flertal for på et lukket møde, mens resten af partierne var imod og har været uforstående overfor afskedigelsens nødvendighed. Han var fritaget for tjeneste siden sidst i august efter at en kvindelig lærer havde beskyldt ham for sexchikane. Det var en gift kvinde, som han kort forinden havde haft et kærlighedsforhold til i en sådan grad, at de nåede at bo sammen i tre-fire måneder. Kommunen bad Kommunernes Landsforening lave en uvildig rapport om sagen. Men selv om den frikendte Kaare Maul for anklagen om sexchikane holdt skoleforvaltningen fast i afskedigelsessagen. Den blev nu begrundet med manglende tillid til Kaare Mauls ledelse. Ikke bare fra forvaltningens side, men også fra lærerne og forældrene. Sidstnævnte har dog flere gange bakket skolelederen kraftigt op. Det gælder en enig lærergruppe på skolen samt mere end 300 støtteunderskrifter fra lokalområdet. - Jeg er meget rørt over den store opbakning, jeg har fået. Også fordi jeg aldrig er blevet hørt under selve sagen. Hverken af forvaltningen eller dem, der lavede KL"s rapport. - Jeg var til det, der blev kaldt en uformel samtale med skoleinspektøren den 13. august. Det skete på baggrund af rygter, fik jeg at vide. - Som jeg forstod det, blev vi enige om, at der ikke var nogen sag. Jeg blev spurgt, om jeg havde lært noget af det, og det sagde jeg ja til. Der blev ikke taget referat af samtalen, fik jeg at vide. Men det blev der åbenbart alligevel, kan jeg se i KL¿s rapport. Jeg har bare aldrig set referatet, siger Kaare Maul. Mangler i sagen To uger senere blev han så bortvist uden yderligere varsel midt i et frikvarter. - Dagen efter fik jeg fat på en advokat. Han måtte to gange bede om aktindsigt og til sidst gå til borgmesteren for at få fat i KL¿s rapport. Her kunne jeg så se, at der var flere alvorlige mangler i begrundelsen for sagen, siger Kaare Maul. Blandt manglerne var, at det faktum at han havde boet sammen med kvinden bag anklagen om sexchikane ikke var nævnt. Ned med nakken - I rapporten fremgår det også, at kvinden bag anklagen blev direkte opfordret til at starte sagen mod mig af sin ægtemand. ¿Kaare skal ned med nakken¿, står der. Ægtemanden er konservativt byrådsmedlem og i øvrigt også ansat i Vesthimmerlands forvaltning. Kaare Maul kan ret beset tage det roligt. Opsigelsen giver ham pension som tjenestemand resten af hans levetid, fortæller han. - Men det passer ikke til mig ikke at lave noget. Jeg har ikke haft én sygedag i de tolv år, jeg har været på Strandby Skole. Men pengene er da et godt udgangspunkt til noget nyt, fortæller han.