EMNER

Jeg elsker kontakten med borgerne

I morgen er der gået 40 år, siden Annie Brændgaard startede ved kommunen

Overassistent Annie Brændgaard, Fuglebakken 14, Hurup, har i morgen været ansat 40 år ved kommunen - først Bedsted-Grurup, så Sydthy og nu Thisted.Foto: Villy Dall

Overassistent Annie Brændgaard, Fuglebakken 14, Hurup, har i morgen været ansat 40 år ved kommunen - først Bedsted-Grurup, så Sydthy og nu Thisted.Foto: Villy Dall

To kommunesammenlægninger har hun været med til, men fastholder, at den bedste tid var de tre første år i kommunal tjeneste. Dengang på Bedsted-Grurups kommunekontor i gavlen på plejehjemmet i Bedsted. Udover kontoreleven var der to andre ansatte, kæmneren og en assistent. Det var dengang, at både lønninger og pensioner blev afhentet i banken og derefter udbetalt i kontanter i små brune poser. Den personlige kontakt var tæt. Når der var fødselsdag på plejehjemmet, blev kommunens personale inviteret med til både formiddags- og eftermiddagskaffe. Sydthy fra 1970 Så kom kommunesammenlægningen i 1970. Det var noget uoverskueligt, for traditioner og vaner var forskellige i de ni kommuner, der blev til Sydthy, husker overassistent Annie Brændgaard, Fuglebakken 14, Hurup, der altså i morgen fejrer sit 40 års jubilæum i det kommunale arbejde. Det er vist det, der plejer at hedde ”lang og tro tjeneste”. Men hun har nu ingen planer om at stoppe foreløbig - hun er jo kun 56 år. Og, tilføjer hun: - Jeg elsker kontakten med borgerne. Syge og gravide Det var en medvirkende årsag til, at hun i 1983 skiftede fra lønningskontoret på økonomisk forvaltning til socialforvaltningen, hvorfor hun siden har beskæftiget sig med sygedagpenge, indtil nytår i Hurup og nu i Thisted: - Der er i den funktion en tæt personlig kontakt med borgerne, for når de henvender sig, er de jo enten syge eller gravide, siger Annie Brændgaard. Da hun kom i lære og udover 40 timers arbejdsuge også måtte til Thisted for at læse på handelsskolen om aftenen, var hun altså kun 16 år. Fire år tidligere var hun flyttet til Thy fra København, hvor hun var født og opvokset. Anledningen var, at forældrene startede en lædervarefabrik i Gammelby, hvor der blev fremstillet skoletasker, penalhuse og dametasker. Årsagen til, at valget faldt på Thy, var, at her havde hendes far familie. Siden blev Annie gift og fik tre børn og et barnebarn. Siden det første barns fødsel i 1975 har hun kun arbejdet på deltid. Nu i Thisted Men arbejde er der i hvert fald fortsat nok af, konstaterer hun: - Den sidste kommunesammenlægning her har virkelig trukket tænder ud. Der har været masser af programmer hos Kommunedata, som vi har skullet køre sammen, og lang forberedelsestid inden 1. januar 2007. Fritiden bruger hun på familien - og så i mange år gymnastik, men det har hun trappet lidt ned.