Jeg er blevet snydt

EFTERLØNSBONUS:K ommentar til beskæftigelsesminister Inger Støjberg: Hun skriver (14.1.), at efterlønnen ikke er beregnet for de syge og nedslidte. Det er jeg enig med hende i. Hvor er de arbejdsskadede henne? Hvilken kategori befinder de sig i? Jeg har kæmpet med en arbejdsskadesag i snart otte år. Jeg har skrevet til ministeren to gange for at fremlægge min sag. Begge gange har jeg fået et pænt og venligt brev: Lad domstolene se på din sag. Det vil jeg gerne, men som bekendt koster det måske over 100.000 kr. Jeg har søgt fri proces to gange, men fået afslag. Før jul fik jeg en afgørelse fra den Sociale Ankestyrelse, at min méngrad var hævet til det dobbelte. De gør i deres afgørelse opmærksom på, at jeg havde alderen til at gå på efterløn. Jeg måtte forlade mit arbejde som 63-årig pga. arbejdsskaden, så de udtalelser, ministeren henføre til, bliver ikke overholdt af den Sociale Ankestyrelse. Jeg blev snydt for at få efterlønsbonus på de 100.000 kr., fordi min fagforening ikke ønskede at hjælpe mig i min sag.