Jeg er glad for "gummicheck"

Danni Andersen, formand for Socialdemokraterne i Nørresundby, melder ud i NORDJYSKE Stiftstidende den 4. oktober, at Dansk Folkeparti er et populistisk højreparti

Ældreforhold 7. oktober 2008 06:00

PENSIONISTER: Danni Andersen, formand for Socialdemokraterne i Nørresundby, melder ud i NORDJYSKE Stiftstidende den 4. oktober, at Dansk Folkeparti er et populistisk højreparti (det er jeg helt enig i), og uddyber det nærmere og kommer vidt omkring. DF elsker overalt på jorden pensionisterne og har i den anledning udstyret dem med en gummicheck. altså en dækningsløs check, siger DA. Jeg er en af de godt og vel 200.000 pensionister, der får denne ”gummicheck” og er faktisk rigtig glad for den. Den har nemlig samme købekraft som almindelige penge. DA's partifælle, folketingsmand Bjarne Laustsen, har tidligere meldt ud, at det kun er de rige, der får denne check. Det er lidt tankevækkende, at han ikke ved bedre. Den store ståhej, der gennem årene har været omkring ældrechecken, kunne have været undgået. I 1970 blev loven om Den Sociale Pensionsfond vedtaget. Midlerne skulle komme fra et særligt folkepensionsbidrag og senere udbetales som en tillægspension til folkepensionen. Efter 12 år og mange milliarder kroners indbetaling blev fondens formål ændret, og den lovede tillægspension afgik ved døden. Socialdemokratiet stemte for denne ændring. Overførelsesindkomsterne (herunder folkepensionen) bliver hver år beskåret med et beløb, der overføres til satspuljen, hvis midler bliver fordelt til udsatte og svage grupper. d.v.s. at man stort set fodrer hunden med sin egen hale. Også den konstruktion har Socialdemokratiet lagt stemmer til. Hvis den lovede tillægspension var blevet ført ud i livet - og folkepensionen var blevet pristalsreguleret uden beskæringer - ville folkepensionen sikkert se mere fornuftig ud i dag, og der ville ikke være brug for en lappeløsning som ældrechecken. I debatten er der ellers ingen grænser for, hvad partierne vil gøre for pensionisterne. De gode hensigter fylder bare ikke så meget som ældrechecken, der trods alt er bedre end ingenting. Måske er det derfor ikke så mærkeligt, at gode gamle socialdemokratiske kernevælgere vælger at flytte krydset.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...