Lokalpolitik

Jeg er ingen taburetklæber

Ang. indslag i TV Nord og TV Midt-Vest: Kære Jens Hansen og kolleger. Med respekt for din håndværksmæssige frihed, skal jeg for en ordens skyld meddele dig, at jeg to gange indenfor de seneste syv år er blevet opfordret til at opstille som folketingskandidat.

Den ene gang var i 2000, hvor de Konservative i Viborg-kredsen sammen med fhv. minister og MF Henning Grove ønskede at jeg skulle overtage kredsen. Den anden gang var i februar i år, hvor jeg af Venstre-folk i Himmerlands-kredsen blev opfordret til at afløse Folketingets formand, folketingsmedlem Christian Mejdahl som Venstres folketingskandidat i Himmerland. Lige så bekendt er det, at jeg pænt sagde nej tak til at deltage i opstillingsmødet. Du og andre, der kender mig, ved udmærket at jeg er drevet af virke trang i det daglige arbejds- og samfundsliv. Min form og impulsivitet egner sig nok ikke til et etableret partimaskineri. Det giver mange øretæver. Jeg tør også godt bekende, at jeg siden mit mangeårige medlemskab af Det Radikale Venstre (incl. medlemsskab af RU som 15-årig), ikke har følt mig politisk hjemme. Med dannelsen af Ny Alliance, tilliden til de tre stiftere og det politiske grundlag var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg ville være med til at forme denne nye politiske bevægelse. Derfor blev jeg alliancemedlem inden for de første par dage. Mit engagement som medlem af den arbejdsgruppe, der har lavet arbejdet op til indkaldelsen af den stiftende generalforsamling i Storkreds Nord i aftes er sammen med mine konkrete erhvervs- og kulturpolitiske oplæg udtryk for dette. Derfor er jeg også utroligt glad for, at jeg opnåede generalforsamlingens absolut højeste stemmetal ved valget til bestyrelsen. Og jeg er ikke taburetklæber, så kunne jeg jo have gået efter formandsposten, hvor der ikke var kampvalg. ¿ Jeg er aktivist! Desuden er jeg som politisk forbruger, der i det mindste har støttet forskellige politiske partier og bevægelser siden min skole- og studietid, glad for, at jeg ikke som nogen anden beton kommunist har hængt fast i det samme dynd selvom samfundet udenfor har ændret sig. Gennem årene har jeg fra slutningen af 70¿erne været med til at stifte Socialistisk Lytter og Fjernseerforbund, Socialistisk Kulturfront, De Grønne, Miljøpolitisk Liste (på lokalt plan), tværfaglige alliancedannelser og meget mere, som tiden krævede. Mit socialt liberale sindelag fornægter sig dog ikke, og det er jeg stolt af. Med min radikale bagage som det vigtigste, er ringen nu sluttet med mit arbejde for Ny Alliance. I den forstand opfatter jeg begrebet politisk hoppebold som noget positivt og ærligt. Hvorvidt jeg denne gang helhjertet vil stille op som byråds-, regionsråds-, folketings- eller Europaparlamentskandidat ved jeg endnu ikke. Her og nu er det opbygningsfasen af Ny Alliance, det drejer sig om, ligesom jeg i mit daglige arbejde også lever af at sende bolde i luften. De bedste hilsner ¿ og altid til tjeneste.