- Jeg er meget forundret

EMNER 3. juni 2003 08:00

Borgermøde: Jeg er meget forundret over, at NS i dag kan bringe oplysninger om, at en af initiativtagerne til borgermødet i Præstbro forleden, Kim Christiansen fortæller, at han har snakket med mig, og at jeg angiveligt skulle have sagt, at kommunen ikke kunne afse en person til at dukke op på borgermødet. Jeg har ikke snakket med Kim Christiansen, og ud over at NS har kontaktet mig angående institutionen, har jeg ikke været kontaktet af nogen som helst vedr. en evt. kommende institution, - altså heller ikke Kim Christiansen! På en henvendelse fra NS har jeg udtalt, at jeg godt kan forstå, at folk bliver bekymrede, når der åbner en ny institution med bl.a. kriminelle. Samtidig oplyste jeg, at erfaringerne fra amtet imidlertid siger, at der generelt ikke er noget at være bange for. Jeg kender kun sagen fra medierne. Generelt skal sådanne sager ikke behandles politisk med mindre der ved den offentlige høring kommer indsigelser, der kræver politisk stillingtagelse. Jeg forstår godt, at borgerne i Præstbro gerne vil tale om projektet. Ifølge NS's omtale, var der i Præstbro-lokalområdet uddelt adresseløs indbydelse til borgermødet forleden. Ingen har talt med mig om at medvirke, hverken som amts-. eller byrådsmedlem. Da jeg forstod borgermødet som et lokal møde følte jeg det var naturligt, når jeg læste i NS, at byrådsmedlem Flemming Sten var blevet inviteret. Både som lokalmand og som nævnt i bestyrelsessammen-hæng i institutionen, har han de bedste forudsætninger for at fortælle om planerne. – Så politikerne var efter min opfattelse udmærket repræsenteret, - og i det mindste var jeg ikke blevet spurgt!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...