Jeg er sandhedsvidne

Undertegnede mener, at Bjørn Lomborg ofte udtaler sig i ond tro om klima- og miljøspørgsmål. Det er (8.1.) faldet Lars Nielsen for brystet. Nielsen nævner, at i klagesagen mod Lomborg fik uredelighedsudvalget (UVVU) en næse, og han mener, at denne næse falder tilbage på mig. Dér tager han fejl.

Først skal det noteres, at de 24 videnskabsfolk i UVVU alle var enige om, at Lomborgs udsagn objektivt set var forkerte. En ganske bemærkelsesværdig konklusion – hvordan kan man bagefter fæste faglig tillid til Lomborg efter det skudsmål? Dernæst skal det noteres, at UVVU afstod fra at konkludere noget om, hvordan Lomborg kunne udtale sig så forkert. At de afstod fra det, skyldes måske en slags medfølelse med manden, måske en slags fejhed, måske en ulyst til at gå i dybden med de fremlagte beviser, og måske modtagne trusler. I hvert fald afstod de fra dette, og dét var en fatal fejl fra udvalgets side. Men ikke fra min side. Jeg og de øvrige klagere fremførte mange konkrete beviser på uredelighed; udvalget skrev intet i retning af, at beviserne ikke var holdbare; de undlod simpelt hen bare i deres ”dom” at gå ind på dem. Det var udvalgets fejl, ikke min. Siden dengang har jeg fortsat det store arbejde med at dokumentere min påstand om, at Lomborg udtaler sig i ond tro. På Lomborg-errors hjemmesiden har jeg dynget beviser op i hobevis, så jeg har i dag endnu langt mere solidt grundlag for min påstand, end jeg havde i 2002. Jeg gør det fordi det støder min retfærdighedssans, at svindlere kan slippe godt fra deres svindel blot ved at bruge deres charme og personkontakter til at afparere alle anklager. Nogle af Lomborgs ”væbnere” har forsøgt at påvise, at mine anklager mod Lomborg ikke holder stik. Det er de ikke kommet igennem med. F.eks. har der været en debat i det videnskabelige tidsskrift ”Journal of Information Ethics”, hvor sådanne påstande har været fremført, og hvor jeg har afvist dem som uden grundlag. Mine anklager mod Lomborg er lagt åbent frem på en hjemmeside; argumenterne dér må tale for sig selv. Siden studeres af ca. 100 besøgende om dagen.