Jeg føler mig rigtigt godt taget ved næsen

Børnepasning 28. september 2002 08:00

For knapt et år siden var jeg, som formand for forældrebestyrelsen i Mariehuset i Lørslev, med ved forhandlingsbordet, da de tre puljeordninger i Sindal kommune blev ændret til integrerede institutioner. Kommunen fremkom med tre forslag, vi kunne forblive en puljeordning, vi kunne blive integreret, eller vi kunne opdeles i børnehave og SFO. Da den integrerede ordning stort set ikke indebar væsentlige ændringer, var vi ikke i tvivl om, hvad vi ønskede. Pudsigt nok, det var Søren Risager og Venstre heller ikke. Søren Risager sagde sågar, at det faktisk også var den model Venstre ønskede i de tre landdistrikter i Sindal kommune. Det var vist nok lige inden valget!!! Derfor undrer det mig meget, at Venstre nu fremkommer med forslag om, at børnehaverne skal deles op i børnehave og SFO. Endnu værre blev det under sidste kommunalbestyrelsesmøde, da kom det frem, at troværdighed i hvert tilfælde ikke er et ord Venstre kender. Søren Risager sagde det lige ud, endda uden at blinke, jeg kunne i hvert tilfælde ikke se det derfra, hvor jeg sad. Jens Chr. Larsen fra Socialdemokratiet udtrykte undren over Venstres forslag om opdeling af børnehaverne, og efterlyste endvidere et vist niveau på bl.a. børnepasningsområdet, som begge partier med sikkerhed ikke ville fravige. Søren Risager svarede, at det var han helt uforstående over for og henviste til en ændring tilbage i 1999 som Venstre vedtog. I den forbindelse holdt alle pædagoger en faglig dag og nedlagde arbejdet. Venstre vedtog dengang, at alle nyindskrevne børn i kommunens børnehaver (ikke puljeordninger) skulle forvente at blive overflyttet til SFO når de starter i børnehaveklassen. Da gik det op for mig, hvad politik går ud på, man skal ikke forvente at få hele sandheden. Politikere siger meget, men åbenbart kun det halve af det, de ved. Minuttet efter at vi i puljeordningerne havde underskrevet ændringen til at blive integreret institution, blev vi taget ved næsen. Søren Risager har sikkert gnedet sig i hænderne og tænkt - fint nu er skridtet taget til næste træk, nu er vejen banet til endnu flere nedskæringer. Han havde ganske vist givet udtryk for, at Venstre ønsker integrerede børnehaver i landdistrikterne, for mindre end et år siden, men pyt ... der er jo lang tid til næste valg. Troværdigheden, hvor er den henne. Jeg har meget svært ved at se, hvordan man fremover kan have et seriøst og konstruktivt samarbejde med Venstre, når kan kun kan regne med det de siger, i det sekund, det er blevet sagt. I øvrigt kan jeg meget tilslutte mig Ivan M. Jensens indlæg i Sindal Avis den 25. september. Vi skal holde gryden i kog, selv om det desværre er lang tid til næste valg. Vi skal have ændret den politiske sammensætning i Sindal kommune, således at Venstre i det mindste bliver nødt til at tage lidt hensyn til andres meninger, inden de tromler tingene igennem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...