Overenskomster

- Jeg forstår godt forbrugerne

LO-formand Hans Jensen har forståelse for, at forbrugerne vælger den billigste vare på hylden

# Hvorfor reagerer fagbevægelsen så voldsomt på nogle få polske håndværkeres helt lovlige arbejde i Danmark? - Årsagen til, at vi reagerer, som vi gør, over for polske håndværkere, hænger jo sammen med, at vi 1899 aftalte med landets arbejdsgivere, at vi sammen skulle fastsætte overenskomsten mellem virksomheder og arbejdere. Og det er det, vi skal lære de udenlandske arbejdsgivere, der udstationerer deres medarbejdere. At man i Danmark arbejder under en overenskomst. Det er ikke arbejderne, vi er ude efter, de må gerne være her. Det er arbejdsgiverne. # Beskæftigelsesministeren og flere arbejdsmarkedsforskere, som Dagbladenes Bureau har talt med, mener, at problemet er meget lille, og at fagbevægelsen skyder gråspurve med kanoner. Hvad siger du til det? - Det ved de jo ikke noget som helst om. Det afgørende for os er, at arbejdspladser i Danmark aflønner efter danske aftaler. Og det er uanset, om arbejdskraften kommer her fra landet eller et andet sted fra. # Danske håndværkere har jo i årevis arbejdet i udlandet - blandt andet i Tyskland - under danske overenskomster. Hvorfor må polakker så ikke arbejde her under polske overenskomster? - Fordi det vil betyde voldsom underbetaling i forhold til, hvad der er normal gældende løn i Danmark, og det bryder vi os ikke om. # Det vil sige, at der gælder andre regler for udlændinge i Danmark end for danskere, der er taget til udlandet for at arbejde? - Nej, det er fuldstændig ens regler. For når vi rejser ud i den store verden, så respekterer vi som minimum de standarder, der gælder i det pågældende land. # Undersøgelser viser, at danskernes tiltro til håndværkere kan ligge på et meget lille sted. Har I ikke selv været med til at skabe et marked for billigere udenlandske håndværkere ved ikke at tage hånd om problemet i tide? - Det er jo et fælles problem for hele håndværkerstanden. Både for arbejdsgivere og lønmodtagere. Det, vi satser på, er at lave så kvalificerede håndværkere som overhovedet muligt. Men jeg tror, at en af årsagerne til det dårlige renomme er, at det er forholdsvist dyrt at have en håndværker på besøg. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er dækkende for hele kritikken, men folk forventer, at håndværkere laver et superarbejde til den pris, som en håndværker koster. # Et fagforbund som Træ, Industri og Byg vil slet ikke høre tale om, at danske håndværkere har et problem. Hvad siger du til det? - Jamen, man kan jo ikke nægte, at undersøgelserne viser, at vores image er noget blakket. Men om det så er berettiget, er jeg så til gengæld noget i tvivl om. # Hvis du tager forbrugerbrillerne på, kan du så forstå de mennesker, der vælger en polsk håndværker til 40 kroner i timen frem for en dansk til 400 kroner i timen? - Ja, det er da klart, at hvis man står i en forretning og skal vælge mellem to identiske varer - hvis de ellers er det - så vælger man den billigste. Men jeg håber sandelig også, at forbrugerne er klar over, at det ikke kan nytte noget, at Danmark havner på et lønniveau som det polske, for så kollapser det danske samfund.