Sundhedsvidenskab

- Jeg går ud fra, at det ender med, at der bliver en lægeuddannelse i Aalborg

NORDJYLLAND: Folketingskandidat Helge Sander (V), der er opstillet i Aalborg Vest og Øst-kredsene, vil fortsat arbejde for, at Aalborg Universitet får en lægeuddannelse. Det fastslår videnskabsministeren af samme navn. - Jeg har valgt ikke at lade mit ministerium behandle ansøgningen fra AAU, netop fordi jeg så ville være afskåret fra at støtte dette glimrende initiativ i min valgkreds, siger Helge Sander. Vil det sige, at du ikke er enig med statsministeren? - Jeg vil ikke gå ind i, hvad Fogh har sagt. Hverken han eller ej har en særlig indsigt på dette område, og derfor mener jeg, at det er fagfolk i Sundhedsstyrelsen, der bør vurdere, om det er fornuftigt at lave en lægeuddannelse i Aalborg. Men kan du personligt se argumenter for en nordjysk lægeuddannelse? - Det kan jeg bestemt. Jeg tror på, at hvis man uddanner læger i Nordjylland, er der større chance for, at de bliver boende bagefter. Og vi har jo brug for flere læger i landsdelen. Også derfor håber jeg meget, at der findes en model, som kan sikre en nordjysk lægeuddannelse under en eller anden form. Skal det være en selvstændig fuld uddannelse, eller er det tilstrækkeligt, hvis man i samarbejde med Aarhus Universitet får en del af deres lægeuddannelse placeret i Aalborg? - Det kan være hensigtsmæssigt med et samarbejde med Aarhus, men det er omvendt ingen forudsætning. Statsministeren sagde også, at Nordjylland måske kan få svært ved at få fodfæste i medico-industrien, fordi den allerede er stærkt repræsenteret i Ørestadsområdet. Deler du den vurdering? - Det er et meget, meget bredt felt, vi taler om. Så Nordjylland kan efter min mening sagtens finde sit hjørne, så der ikke bliver tale om at konkurrere om præcis den samme type virksomheder. Men nu har du jo sat dig uden for indflydelse på den endelige beslutning om lægeuddannelsen. Fortryder du, at du har gjort det? - Nej, for gik jeg i min nuværende situation ind og godkendte uddannelsen, ville jeg virkelig få problemer. Så det var et meget bevidst valg, som jeg fortsat finder rigtigt. Omvendt kunne nogen måske mene, at det ville være meget bekvemt for dig, at det ikke bliver dig, der træffer afgørelsen, hvis nu svaret bliver et nej? - Den situation tror jeg simpelt hen ikke opstår. Jeg går ud fra, at det ender med, at der bliver en lægeuddannelse i Aalborg. Uanset hvad statsministeren har sagt? - Nu har jeg været på valgturné i dag (mandag, red.) med statsministeren, og jeg har ikke hørt ham sige noget om dén sag, jeg er uenig i. Han siger, at Nordjylland og andre landsdele bør fokusere på noget, man ikke har alle andre steder. Men at man gør dét udelukker jo ikke, at man samtidig satser på andre initiativer - for eksempel en lægeuddannelse, siger Helge Sander.