EMNER

Jeg gentager gerne synspunkt

16.1. roder Karen Touborg rundt i, hvor jeg står i forhold til gruppeeksamen. Det samme har folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) gjort tidligere.

Begge er tilsyneladende langsomt opfattende, for jeg har gjort min stilling i forhold til gruppeeksamen klar for lang tid siden og sagt det samme om og om igen. Men som det venlige menneske jeg er, har jeg ingen problemer med endnu en gang at gentage mit synspunkt til glæde for Karen Touborg og Rasmus Prehn. Lad mig nu en gang for alle, slå fast, hvorfor jeg ikke har i sinde at stemme for oppositionens forslag om en genindførsel af gruppeeksamen. Oppositionen foreslår, at vi skal genindføre det regelsæt, som gjaldt før afskaffelsen af gruppeeksamen tilbage i 2005. Erfaringerne fra dengang viser imidlertid, at loven betød en stor kløft mellem princip og praksis: I princippet kunne der gives individuel karakter, men i praksis viste det sig, at karakterspredningen for grupper var ekstremt lille. Dermed betød loven, at grupper reelt fik fælles frem for individuel karakter. En garanti for individuel bedømmelse er en forudsætningen for, at jeg vil støtte en genindførsel af gruppeeksamen, og en sådan garanti medfører oppositionens forslag ikke. Jeg har på intet tidspunkt lovet at stemme for en genindførsel af gruppeeksamen ¿ hverken før valget eller efter valget. Jeg har til gengæld sagt, at jeg principielt ønsker større frihed til universiteterne og herunder også friere eksamensformer, men det medfører oppositionens beslutningsforslag ikke. Denne debat er udelukkende drillerier fra oppositionens side. Jeg vil ¿ præcis som jeg lovede under valgkampen og i mit indlæg 4.12.07 ¿ arbejde for, at få nedsat et udvalg under Videnskabsministeriet, der skal se på hvordan universiteterne kan få friere eksamensformer samtidig med at kravet om individuel bedømmelse håndhæves.