Lokalpolitik

Jeg gentager gerne

Læserbrev

KRITIK:Det var dog et vældigt postyr, jeg der har fået lavet i den socialdemokratiske lejr. Man skulle næsten tro, at jeg var kommet til at trykke på nogle meget ømme punkter! Mine visioner efterlyses, og jeg gentager gerne igen, igen, igen. 1. Jeg har en vision om en udbudspolitik – modsat borgmesteren – hvor der tages hensyn til mindre virksomheder, så de får mulighed for at byde med på opgaverne, f.eks. ved at Aalborg Kommune inddeles i mindre zoner. 2. Jeg har en vision om – modsat borgmesteren - at når der laves private aktieselskaber for skatteborgernes penge (håber jeg har udtalt mig rigtigt denne gang), at der i bestyrelsen sidder professionelle og ikke byrådsmedlemmer der er udstyret med mundkurv. Der skal være åbenhed for byrådet og skatteborgerne. Jeg tror og håber på, at der kommer lovændring på dette område fra folketinget, således der strammes op omkring reglerne for hvordan skatteborgenes penge kan anvendes i private aktieselskaber uden efterfølgende aktindsigt. 3. Jeg har en vision om – modsat borgmesteren - at man undersøger markedsprisen på byggegrunde/ejendomme inden man sælger dem, og ikke først to år efter man har solgt dem. 4. Jeg har en vision om – modsat borgmesteren - at borgerne i landdistrikterne får mulighed for at blive hørt inden man forsøger at sælge f.eks. Aslundskoven, naturområde i Hou, Hals Havn m.m. det kaldes lokaldemokrati, og ikke først efter områderne er sat til salg. Derudover har jeg i fællesskab sammen med Kenneth Kurr Sørensen (S), lanceret en vision om langsom udskiftning af kommunens biler til elbiler (elbiler der kan køre 150 km/t), som vi sammen fik bred opbakning for. Mine personlige visioner for fremtidens udvikling af Aalborg Kommune både på ældre- og handicapområdet, skole- og kulturområdet, socialområdet, børne- og ungeområdet, erhvervsområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet, landdistrikternes udvikling m.m. vil jeg løbende fremføre når den tid kommer, der er lang tid til valget.