- Jeg glæder mig til at komme i gang

Ny formand ser frem til de kommende udfordringer med optimismen i top

DRONNINGLUND:- Jeg tror godt, at vi sammen kan finde ud af noget godt, og jeg glæder mig til at komme i gang. Sådan siger 48-årige Annette Berthelsen, der som vyvalgt til bestyrelsen er strøget helt til tops og har overtaget formandsposten for Turistforeningen for Dronninglund Kommune efter Trine Nielsen, der på den nylige generalforsamling takkede nej til at blive genvalgt til bestyrelsen efter en lang årrække på pinden dér. Annette Berthelsen, der har en fortid som skolelærer, er til daglig ansat på Dronninglund Kommunes Erhvervs- og Turistkontor, hvor hun primært fokuserer på det turismefremmende arbejde, og det er dette arbejdsmæssige grundlag, der fik hende til at sige o.k. til opfordringen om at træde direkte ind på formandsposten i den nye turistforeningsbestyrelse. - Vi har på erhvervs- og turistkontoret og i turistforeningen fælles interesser, og når jeg - med et ben i begge lejre - ved, hvad der rører sig begge steder, kan det kun være en fordel for begge parter at have dette naturlige bindeled, siger Annette Berthelsen, der nu er klar til at tage fat på den første udfordring i turistforeningen. Den går på at at gøre foreningen mere synlig - og dermed måske lokke flere medlemmer til. Det skal i første omgang ske ved søsætningen af en række nye børne- og fami- lieaktiviteter i de kommende sommermåneder. Det bliver en række tilbud om alt fra beachvolley og dykning via Sømoseture og ridning til tennis og krabbefangst, og det hele arrangeres i et tæt samarbejde med DGI, tennisklubben i Dronninglund, lokale FDF'ere, Dronninglund Rideklub og Asaa Camping. - Jeg glæder mig virkelig meget til det her. Ikke bare som formand for turistforeningen, men også fordi, at det er noget, som jeg meget gerne vil have min egen familie med til, siger Annette Berthelsen, der samtidig peger på, at de enkelte aktiviteter kun kommer til at koste 25 kr. pr. person - og at der er instruktør på samtlige aktiviteter. - Vi har bestræbt os på, at der skal være kvalitet i tilbuddene, forklarer hun - og peger på, at målgruppen er både de kommende turister og lokalbefolkningen. - Også for for eksempel bedsteforældre med børnebørn på besøg vil det være rigtig godt, tilføjer hun. Er de kommende sommeraktiviteter noget, som Annette Berthelsen glæder sig til, så bliver også den forestående sammenlægning af Dronninglund og Brønderslev kommuner en stor udfordring for turistforeningen. Annette Berthelsen understreger her vigtigheden af at bibeholde en turistforening, men derudover påpeger hun også, at udviklingen inden for det turismefremmende i den nye og større kommune ikke skal forceres - men i stedet realiseres på stilfærdig vis alt efter, hvordan udviklingsmulighederne undervejs dukker op. - Hvad fremtiden bringer, kan kun tiden vise, men vi har valgt at se på kommunesammenlægningen med positive øjne, slutter hun.