Nordjylland

Jeg har skam citeret Viggo Hørup korrekt

RADIKALE:28.5. hævder formanden for Venstres Europaudvalg i Nordjyllands Amt, Peder Christensen, at jeg citerede Viggo Hørup forkert ved den radikale jubilæumsfest 21.5. Ifølge Peder Christensen skulle Hørup have sagt: "Hvad skal det nytte – uden en alliance?" Det er noget vrøvl. Hørups ord, som findes i "V. Hørup i Skrift og Tale", bind 1, side 252, lyder som følger :"Jeg tror, at dette spørgsmål: hvad skal det nytte? dette spørgsmål, der er en hæder for vort folks forstandighed, breder sig mere og mere ud gennem alle lag i befolkningen, og jeg nærer den tro, at den tid ikke er fjern, da ingen ærlig mand eller kvinde her i landet vil tro, at det er forsvarligt, eller vil kunne undgå at se, at det er letsindigt og samvittighedsløst at tage en sag som denne uden dertil at knytte det spørgsmål: Hvad skal det nytte?"