Jeg har tiltro til råd og minister

LÆGEUDDANNELSE:De seneste dage har debatten om etablering af lægeuddannelsen på Aalborg Universitet igen præget medierne med diverse indlæg for og imod. Jeg har et helt klart ønske om, at vi får etableret en lægeuddannelse i Aalborg. Og det ønske har jeg det godt med, for jeg stoler på det system, der står bag beslutningen om nye uddannelser på universiteterne. Der er på helt demokratisk vis etableret en procedure for godkendelse af nye universitetsuddannelser. Den indebærer en faglig vurdering af bl.a. uddannelsens indhold, som foregår i akkrediteringsrådet. Derefter en politisk godkendelse i videnskabsministerens regi. Og jeg har stor tiltro til, at disse organer er i stand til at gennemskue det materiale, de har til rådighed og på den baggrund træffe den rigtige beslutning. Jeg tror ikke, de har brug for vejledning eller diverse skrækscenarier. Jeg er til gengæld klar til at sikre, at en eventuel beslutning om etablering af en lægeuddannelse i Aalborg bliver gennemført under hensyntagen til og i respekt for den aftale, Region Nordjylland har med det Sundhedsvidenskabelige fakultet i Århus. Men eftersom det netop er ministerens opgave at sikre en samfundsøkonomisk optimal løsning, går jeg da også ud fra, at det simpelthen vil blive pålagt de to universiteter at arbejde sammen i sagen. Både af hensyn til de samfundsøkonomiske forhold, men også af hensyn til uddannelsen af de kommende studerende og udviklingen på sygehusene.

Forsiden