Jeg kan så meget andet...

Skal man gå på vandet, er det godt at vide, hvor bundgarnspælene står. Dette blot sagt i anledning af, at den konservative Peter Lykke Henriksen (23.11.) mener, at jeg skulle være udstyret med den nævnte evne. Mig bekendt er der kun en enkelt person for godt 2000 år siden, som var i stand til at stå på vandski uden ski, og ham sammenligner jeg mig nu ikke med.

Skal man gå på vandet, er det godt at vide, hvor bundgarnspælene står. Dette blot sagt i anledning af, at den konservative Peter Lykke Henriksen (23.11.) mener, at jeg skulle være udstyret med den nævnte evne. Mig bekendt er der kun en enkelt person for godt 2000 år siden, som var i stand til at stå på vandski uden ski, og ham sammenligner jeg mig nu ikke med. Henriksen husker jeg fra tidligere som konservativ folketingskandidat, uden dog at blive valgt. Han tilhører et parti, hvis statsminister sagde de berømte ord: ¿Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.¿ Men det viste sig netop at være tilfældet, fordi justitsminister Ninn-Hansen administrerede ulovligt ifølge Rigsrettens kendelse. Når man kommer fra sådan et parti er det nok svært ved at holde rede i begreberne. Når jeg har talt varmt for, at familien Hasankhani skulle blive i Danmark, var det fordi familien var et skoleeksempel på en god integration, og jeg mener snildt den kunne opnå en humanitær opholdstilladelse. Mine to pointer er, at det var en fejl at udvise familien dengang i 2005, og at det er en fejl ikke at lade dem komme tilbage. Når danske virksomheder har så stærkt et behov for arbejdskraft, er det da tosset at afvise den. Det handler ikke om, at jeg i overmod har udnævnt mig selv til overdommer. Danish Crown tilbød Ato Hasankhani et arbejde, som kun en mand med hans kvalifikationer kunne udføre. I de tilfælde er det almindeligt, at sagen undersøges ved at inddrage det lokale beskæftigelsesråd, arbejdsgiveren og fagbevægelsen. Det er ikke sket ifølge de oplysninger, der er tilflydt mig. I en situation, hvor stort set alle danske virksomheder er i bekneb for kvalificeret arbejdskraft, kan en topkvalificeret mand som Ato altså ikke få adgang til det danske arbejdsmarked og hjælpe med at bygge vores fælles velfærd. Familien taler allerede dansk og var velintegreret, da de af lige så uforståelige årsager blev udvist i 2005 efter ti års ophold. Hvis Henriksen mener, at det er en retfærdig behandling, familien Hasankhani er blevet udsat for, er vi altså meget uenige. Hvis Henriksen mener, at man skal acceptere den slags stiltiende, er vi også uenige. Hvis Henriksen mener, at jeg er den eneste, der har kæmpet Hasankhanis sag, tager han fejl. Mange i Nordjylland har bakket dem op ¿ både virksomheden, dens medarbejdere og fagforbundet NNF samt talrige af familiens danske bekendte. Så har jeg ikke rigtig forstået, hvorfor Henriksen blander Skrædderskolen i Frederikshavn ind i sagen. Der var også dengang mange gode kræfter involveret for at frelse et godt uddannelsestilbud, men overmagten var altså for stor. Henriksen er velkommen til at glæde sig over, at der blev et lokalt uddannelsestilbud mindre til vore interesserede unge ¿ jeg gør ikke. Men jeg er parat til når som helst igen at gøre en indsats, der kan udvikle og berige vores landsdel, uanset om det passer Peter Lykke Henriksen eller ej. I sagen om Skrædderskolen drejer det sig om, at en anden skole blev anerkendt som berettiget til uddannelsesstøtte (SU) uden at opfylde betingelserne. Derfor var det uforståeligt, at Alexandraskolen og Vesthimmerlands Tekstil- og Håndværkerskole ikke kunne få en ny SU-godkendelse. Jeg ved ikke hvad du kalder det, Henriksen ¿ men jeg kalder det forskelsbehandling. Til gengæld vil jeg da gerne vide, hvad Henriksens eget parti ¿ de konservative ¿ mener: Skal vi lukke flere lokale uddannelser? Hvor mange kvalificerede skal vi sige nej til, når danske virksomheder skriger efter arbejdskraft? Det kunne vælgerne da nok have haft ret til at vide før valget. [ Bjarne Laustsen, Drosselvænget 2, Støvring, er folketingsmedlem (S).