Jeg mangler stadig et svar

Hvor er jeg glad for at Gunhild Bach Nielsen endeligt efter alle disse år, har valgt at deltage i diskussionen om udviklingen af det nordjyske samfund og billedkunst rolle i det nye videns og informationssamfunds virkelighed.

Aalborg Teater 5. maj 2005 21:44

I indlægget 3.5. svarer Gunhild Bach Nielsen imidlertid ikke på de spørgsmål, der blev rejst i mit indlæg 24.4. Hvad form for sagkyndig bistand har man i Nordjyllands Amt benyttet sig af, når man har truffet beslutninger på det billedkunstneriske område? Har grundlaget for amtets beslutninger været politikernes smag og behag? Eller er beslutningerne truffet på grundlag af instillinger fra sagkyndige personer i forvaltninger. I bekræftende fald: Hvilke kompetencer og kvalifikationer finder man i forvaltningen? Eller er samfundets beslutninger truffet på grundlag af rådgivning fra tilfældige personer, der tilfældigvis er kommet forbi forvaltningen? Kan Gunhild Bach Nielsen tilbagevise, at det er den form for vilkårlighed, der ligger til grund for amtets billedkunstpolitik? Med de oplysninger, der er tilgængelige, er det ikke muligt at se, hvorledes den kompetente og kvalificerede rådgivning på det billedkunstneriske område er sket ( og sker) i Nordjyllands amt. Derfor ser jeg stadigt frem til at se den dokumentation for amtets praksis, som jeg naturligvis forventer, at Gunhild Bach Nielsen lægger frem. Hvis man sammenligner med andre områder i amtets administration finder man her en gennemsigtighed og enhver kan søge oplysninger om hvad rådgivning politikerne bygger deres beslutninger på. Faktisk kan man få den opfattelse, at transparens i den offentlige sektor og den diskussion der deraf følger, er en vigtig forudsætning for et moderne dynamisk og demokratisk samfund. Som det fremgår af indlægget 3.5. bruger Gunhild Bach Nielsen heller ikke sine kræfter på at forklare, hvad begrundelse man har i amtet for at bruge en administrativ medarbejder, fra amtets egen administration, til billedkunstnerisk arbejde. Hvad kompetencer har denne medarbejder for at udføre den slags arbejde og hvad saglig begrundelse ligger der for, at bruge et medlem af amtets administration til billedkunstnerisk arbejde? Er det en fremgangsmåde man vil bygge videre på i fremtiden? Vil man fremover, på samme måde, se administrative medarbejdere fra amtets kulturforvaltning optræde som skuespillere på Aalborg Teater. Som Ofelia i Hamlet, måske?

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...